ZAŠTITA I SPAŠAVANJE U OPĆINI

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE U OPĆINI

Općinsko vijeće Općine Kula Norinska na V. sjednici održanoj dana 23.prosinca 2013.godine, donijelo je Zaključak o usvajanju Analize sustava zaštite i spašavanja na području općine Kula Norinska za 2013.g., te Smjernica za organizaciju i sustav zaštite i spašavanja u 2014.g.

Navedenom Analizom i Smjernicama razmotrene su potrebne mjere za konitinuirano podizanje spremnosti svih subjekata u slučajevima kada se pojavi potreba za aktiviranjem mehanizama zaštite i spašavanja na području općine Kula Norinska.Skip to content