“ČISTOĆI” KONCESIJA ZA OTPAD

“ČISTOĆI” KONCESIJA ZA OTPAD

Općina Kula Norinska raspisala je Natječaj za sakupljanje, odvoz i odlaganje miješanog komunalnog otpada na području Općine Kula Norinska, temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Zakona o koncesijama i Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju dodjeljivanjem koncesije.Obavijest o namjeri davanja koncesije sukladno zakonu objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Na natječaj su pristigle dvije ponude i to:

INSTALATER obrt za komunalne usluge, Rogotin i

– Čistoća Metković d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Metković

Postupkom pregleda i ocjene ponuda ustanovljeno je da je ponuda ponuditelja INSTALATER obrt za komunalne usluge, Rogotin, neprihvatljiva, jer nije dostavio dozvolu za gospodarenje otpadom, dok je ponuda Čistoće Metković d.o.o. udovoljavala kriterijima natječaja.

Prema tome, na 5. sjednici Općinskog vijeća održanoj 23. prosinca 2013. godine donesena je odluka o davanju koncesije za sakupljanje, odvoz i odlaganje miješanog komunalnog otpada ponuditelju Čistoća Metković d.o.o. i to na rok od četiri godine.Skip to content