KONCESIONARI ZA PRIJEVOZ POKOJNIKA

KONCESIONARI ZA PRIJEVOZ POKOJNIKA

Općina Kula Norinska raspisala je Natječaj za dvije koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Kula Norinska, temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Obavijest o namjeri davanja koncesije sukladno zakonu objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Koncesija za prijevoz pokojnika podrazumijeva prijevoz pokojnika od mjesta smrti do mrtvačnice na svim grobljima na području Općine Kula Norinska.

Znači, radi se samo o prijevozu umrle osobe, dok ostali sadržaji kao što su cvijeće  i pjevači – ostaju izbor pojedinca.

Na Natječaj su pristigle dvije ponude i to: 1.Cvjećarnica-Pogrebne usluge „Ivana“:Metković i 2. „Palma Čikara“ d.o.o. Metković, te su obje udovoljavale kriterijima natječaja.

Na 5. sjednici Općinskog vijeća odonesena je odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika i to slijedećim ponuditeljima:

1. Cvjećarnica-Pogrebne usluge „Ivana“ Metković, vl. Magda Šetka

2. „Palma Čikara“ d.o.o. Metković, Direktor Drago Plećaš

Temeljem naprijed navedene odluke, građani se mogu obratiti ili jednom ili drugom koncesionaru , na slijedeće kontakt telefone:

Magda Šetka: 091/5830239

Drago Plećaš: 098 244 784  i  098 457 529Skip to content