ODRŽANA SKUPŠTINA DVD KULA NORINSKA

ODRŽANA SKUPŠTINA DVD KULA NORINSKA

Večeras je održana Izvještajna skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kula Norinska na kojoj je sudjelovalo ukupno 22 člana DVD-a.

Skupštinom je predsjedavao Predsjednik DVD-a Ante Jerković-Primo (izabran na tu funkciju 12. svibnja održana 2013 god.).
Na skupštini je izneseno financijsko-knjigovodstveno izvješće kojeg je predočila računovođa Antea Kaleb. Najveći dio prihoda se ostvaruje iz Proračuna Općine Kula Norinska.

Tajnik Marin Marević je iznio izvješće o operativnim radnjama u 2013. godini navodeći da je DVD Kula Norinska izvršilo 23 intervencije za koje je utrošeno radnih 313 sati. Društvo ima 32 člana od kojih je 21 aktivni te 11 podupirućih članova. DVD ima u vlasništvu 3 vozila i to jedno navalo vozilo, jednu cisternu do 4.000 litara i jedan terenac . Od ta tri vozila tek je navalno vozilo ispravno (Magirus koje je plaćeno protekle godine). Naveo je i točan broj sve opreme i njezino stanje, te daljnje potrebe.

6 vatrogasaca je u 2013.položilo ispite za vatrogasca, a u lipnju 2013. godine su zaposlena 2 vatrogasca sezonski, što je ocijenjeno kao neadekvatan broj i da bi trebalo imati minimalno 4 vatrogasca sezonski zaposlena. 4 vatrogasca su osposobljena za helihopterski desant tijekom vježbi u suradnji s Hrvatskim ratnim zrakoplovstvom.

Iznio je i da je DVD Kula Norinska na inicijativu Općine Kula Norinska u suradnji sa općinama Neum i Ljubuški sudjeluje u prijavi projekta iz EU fondova teškog 500.000 EUR-a, a koji, ukoliko bi prošao, osigurao bi sredstva za 6 specijalnih kamera za rano detektiranje požara (detekcijske automatizirane postaje) i u okviru kojeg projekta bi se zaposlilo 2 čovjeka.

Istaknuo je posebne probleme zbog potrebe pojačanog održavanja vozila i čestih kvarova, obzirom na starost istih.

Zapovjednik DVD-a Kula Norinska Jure Pilj (izabran na tu funkciju 28.11.2013 nakon odlaska Ivana Kaleba-Fisa na školovanje na policijsku akademiju) iznio je plan rada za 2014. godinu u prvom redu ističući potrebu obuke vatrogasaca te potrebu da se svima osigura neophpdni liječnički pregled bez kojeg ne bi smjeli obavljati to zanimanje. Iskazao je da postoji potreba za jednom cisternom jer postojeća vozila ne mogu ispuniti sve zadaće, te potrebu za 2 vozača dobrovoljca adekvatne („C“) kategorije zbog potrebe da se osigura više osoba koje mogu voziti u kriznim situacijama.

Na sjednici je sudjelovao i Stjepan Simović, županijski vatrogasni zapovjednik koji je u svom govoru istaknuo volju za pomoć DVD-u Kula Norinska kojem se i dosada pomagalo te je izrazio žaljenje što bivši zapovjednik Ivan Kaleb Fis nije u mogućnosti biti ovdje zbog školovanja u Zagrebu, ali i nadu da će se on nakon završene akademije ponovno priključiti svojim vatrogascima.

Tajnik Marin Marević je iznio i financijski plan za 2014. godinu u iznosu 139.264,50 kn navodeći isti po stavkama:
– 12.444,50 kn za registraciju i preglede vozila
– 10.000 kn vatrogasna oprema i armature
– 10.000 kn gorivo
– 3.000 kn liječnički pregledi za vatrogasce
– 1.000 kn obvezno osiguranje vatrogasaca
– 72.000 kn plaće za sezonske vatrogasce
– 2.800 kn vođenej knjigovodstva
– 1.500 kn bankarski troškovi
– 3.000 kn obuka i usavršavanje
– 2.500 kn održavanje i servis vozila
– 2.500 kn troškovi mobitela
– 1.000 kn uredski materijal
– 1.500 kn reprezentacija
– 500 kn poštanske usluge
– 15.000 kn ugovori o djelu (svi vatrogasci će biti plaćeni po satu intervencije)
– 1.000 k ostali troškovi

Sva izvješća i planovi su jednoglasno usvojeni, a Skupština je zbog iscrpnih izvještaja na koja nije bilo primjedbi ni pitanja i zbog dobre atmosfere bila dosta kratka, a nakon iste je bio i mali domjenak.Skip to content