USKORO POVEZANIJI S HERCEGOVINOM

USKORO POVEZANIJI S HERCEGOVINOM

Općina Kula Norinska će uskoro biti povezana autocestom s važnim turističkim odredištem u BiH – Međugorjem. Prema najavama iz Javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH ove godine će se u Hercegovini pustiti u promet dionica autoceste od Bijače (Novih Sela) do Međugorja (zapravo Zvirovića) u duljini 10 kilometara i to već do jeseni.. Već je u 2013. godini završeno 5 kilometara na poddionici Bijača – Kravice, ali ta poddionica još nije bila puštana u promet u punom profilu, pa će kad se završi ove godine ostatak do Međugorja (Zvirovića), ta dionica biti puštena u promet u dužini od 10 kilometara.


Puštanje u promet ove dionice općina Kula Norinska će dobiti veći značaj na prometnoj karti regije, a Poslovna zona Nova Sela će postati još privlačnija investitorima.

Pregled dinamike prema Javnom poduzeću “Autoceste FBiH”
Skip to content