KANTE ZA OTPAD IZ KUĆANSTAVA

smece

KANTE ZA OTPAD IZ KUĆANSTAVA

Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o neposrednom sufinanciranju  nabave komunalne opreme od 9. lipnja 2014. godine – kanti i kontejnera  za sakupljanje  otpada na području Općine Kula Norinska, Općini Kula Norinska odobreno je sufinanciranje nabavke opreme u visini od 80 % procijenjene vrijednosti predmetne opreme. Nakon provedenog pozivnog natječaja općina je sklopila ugovor sa tvrtkom Gradatin d.o.o. iz Sesveta za nabavu ukupno 530 PEHD kanti, zapremnine 120 i 240l, te 5 otvorenih metalnih kontejnera zapremnine 7 m3, a sve s ciljem povećanja učinkovitosti skupljanja miješanog komunalnog otpada na području općine.

Kante će se s vremenom podijeliti građanima radi skupljanja otpada zasebno po svakom kućanstvu.
Skip to content