KAMERA UŽIVO

Kamera uživo Krvavac 1

Kamera uživo Krvavac 2

 

VJETROPARK NA RUJNICI

VJETROPARK NA RUJNICI

Sukladno Odredbama za provođenje Prostornog plana uređenja, te u skladu sa smjernicama strateških planova Općine Kula Norinska, već duže Općina Kula Norinska  potiče aktivnosti vezane za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE) s ciljem razvoja gospodarstva na svom području.

S tim u vezi održana je i  1. sjednica  Savjetodavnog stručnog Povjerenstva u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat vjetroelektrane Rujnica.

Prema riječima Načelnika općine Kula Norinska, za projekat je izdan PEO (prethodno energetsko odobrenje) na 22 MW, te nakon što se prihvati  Studija utjecaja na okoliš, održati će se je javno izlaganje Studije.


Za razliku od drugih područja u kojima su se javljale inicijative za proizvodnju energije iz fosilnih goriva (termoelektrane), općina Kula Norinska se zalaže za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, a kao takva je i strateška aktivnost koju podržava Europska unija.

Zapravo je Općina Kula Norinska prva i jedina koja se od početka orijentirala prema „zelenoj“ energiji te je tako prije gotovo 8 godina započela s planiranjem i suradnjom u vidu istraživanja za potrebe projekta vjetorelektrana.

2008. godine su bili izrađeni prvi službeni dokumenti koji su dali obrise budućeg vjetroparka, da bi ove godine stvari konačno počele poprimati obilježja realno očekivane investicije.

Pored vjetroenergije ,studije, kojima je Općina Kula Norinska otvorila širom vrata za suranju, pokazale su zanimljivost područja općine Kula Norinska i za potencijal iskorištavanja solarne energije.

Iako je zasada realnije očekivati vjetropark, ne treba čuditi ako u budućnosti općina Kula Norinska stekne svojevrstan prestižni status energetski „zelene“ općine što bi moglo imati pozitivan odjek i na njeno gospodarstvo.Skip to content