NOVA ASFALTIRANJA U OPĆINI

NOVA ASFALTIRANJA U OPĆINI

U skladu sa godišnjim planom Županijske uprava za ceste (ŽUC)  i Općine Kula Norinska, nastavlja se širenje ceste prema Desnama.

Prošle godine se rješilo najkritičnija dionica ceste od Kule Norinske (Kave) do crkve na Bagalovićima, te se ove godine planira asfaltirati dodatno još oko 1 kilometar ceste. U tijeku su grubi radovi širenja ceste, te se do kraja godine planira asfaltirati spomenuta dionica.

Prema riječima načelnika općine Nikole Krstičevića, radovi će se nastaviti i iduće godine, a sve sa ciljem da se naselje Desne kvalitetno prometno poveže jer su u Općini Kula Norinska svijesni potencijala koje Desne imaju. Između ostalog tu je mogućnost razvoja seoskog turizma, izletničkog turizma po Desanskom jezeru, koji je ujedno i zaštičeni ornitološki rezervat, te razvoj lovnog turizma.

Načelnik je također istaknuo da Općina  ima odličnu suradnju sa ŽUC-om i direktorom Nikšom Konjevodom, te će nakon završetka ovog projekta, nastaviti uređenje županijskim cesta po ostalim djelovima općine, a prije svega na području Borovaca i Novih Sela  – naselja koja se nastoji revitalizirati ponajprije kroz „vikend povratnike“, a potom i kroz postupno vraćanje stanovništva nakon što Poslovna zona Nova Sela zaživi.Skip to content