NERETVA CESTA- “NERETVA-DOLINA ŽIVOTA”

NERETVA CESTA- “NERETVA-DOLINA ŽIVOTA”

Dolina Neretve dobiva još jednu „cestu“, ali ne klasičnu, već  “Cestu Neretve”  koja će nositi ime  ”Neretva – dolina života”.  Naime radi se o tematskim cestama koje potiču lokalni razvoj raznih subjekata u vidu bolje organizirane i bolje planirane turističke ponude.

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji je u ožujku ove godine proglašena prva tematska turistička cesta „Pelješac – vinsko carstvo“, ali su Dubrovačko-neretvanska županija i DUNEA nastavili raditi na uspostavi još jedne „ceste“ i to one u dolini Neretve.

Nakon obilaska neretvanskog područja i utvrđivanja potencijalnih članova u Opuzenu je održan i prvi radni sastanak svih članova „Ceste Neretva“ na kojem  je odlučeno da će nositi ime ”Neretva – dolina života” te je kreiran i zaštitni znak.

Cesta Neretva će ukupno imati 61 člana, i to 7 članova u kategoriji ruralni smještaj, u kategoriji izleti 11, u kategoriji ambijentalni restorani 5, u kategoriji restorani s tradicijskim jelima 9, u kategoriji vinarije 4, jedna kušaonice smokava , u kategoriji ponude suvenira 4, u kategoriji baštine 10, 6 tradicijskih manifestacija i 4 ostale ponude (biciklističke, pješačke staze…).

Izabrano je i 11 članova upravljačkog tijela, od čega je 5 predstavnika jedinica lokalne samouprave – gradonačelnici i načelnici: Općine Slivno Smiljan Mustapić, Općine Kula Norinska Nikola Krstičević, Grada Opuzena Ivo Mihaljević , Grada Metkovića Božo Petrov i Grada Ploča Krešimir Vejić te 6 predstavnika ostalih članova – ispred manifestacija Marko Marušić, baštine Ivana Baće, vinarija Mihovil Štimac, ruralnih restorana Jure Taslak, izleta Pavo Jerković i ruralnog smještaja Snježana Đelmić.

Pravna osoba koje će zastupati stazu u prvoj godini je Turistička zajednica Metković, odnosno direktorica Magdalena Medar Ujdur, a zamjenici će biti TZ Slivno – Dragana Čović i Grad Ploče – Izvor Škubonja.

Od narednih aktivnosti slijedi dorada logotipa, označavanje Ceste info tablama i smeđom signalizacijom (smeđim tablama), izrada web stranice i info brošura, a očekuje se da će nova tematska turistička cesta u županiji biti proglašena u ožujku iduće godine.

15.12.2014Skip to content