RADOVI NA OKOLIŠU OKO CRKVE NA BAGALOVIĆIMA

RADOVI NA OKOLIŠU OKO CRKVE NA BAGALOVIĆIMA

U organizaciji Župe Bagalovići uređuje se i rekonstruira dio okoliša oko župske crkve na Bagalovićima koji služi za redovnu upotrebu Župe i župljana

Jedan dio se odnosi na rekonstrukciju – proširenje makadamske trase od „križa“ (prema Vrhdesnama) do župske crkve, a drugi dio se odnosi na niz manjih zahvata.

Materijal osigurava Župa Bagalovići dok se sami radovi izvode uz pomoć župljana određenim danima.

Iako je župnik župe Bagalovići don Augustin Radović poznat po tome što je skroman kada je riječ o traženju financijske pomoći i u pravilu se ustručava vjernike pozivati na pomoć svojoj župi, ovaj put će autor članka biti slobodan i pozvati vjernike koji imaju mogućnosti za takvo što, da daju prilog Župi sukladno svojim mogućnostima kako bi se radovi mogli odvijati neometano.

Župa Bagalovići je poznata kao vrlo aktivna župska zajednica kada je riječ o radnim aktivnostima, pa se nadamo da ni ovaj put mi vjernici nećemo zakazati .Skip to content