DOBIVENA SREDSTVA ZA CRPNU STANICU I ODVODNJU U KRVAVCU

DOBIVENA SREDSTVA ZA CRPNU STANICU I ODVODNJU U KRVAVCU

Općina Kula Norinska dobila je sredstva u visini 446.000,00 kn od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za Program održivog razvoja lokalne zajednice 2015 g, koja će se utrošiti za završetak izgradnje odvodnje djela naselja Krvavac te izgradnje crpne stanice.

“Ovaj projekt je započet još 2012 g, i sa ovim sredstvima  se Općina Kula Norinska nada  zatvoriti cjelokupnu financijsku konstrukciju projekta, te izgraditi odvodnju koji će riješiti plavljenje kuća djela naselja Krvavac usred velikih voda, koje smo u zadnjih nekoliko godina imali u nekoliko navrata”- riječi su načelnika općine Kula Norinska Nikole Krstičevića.

Također su Općini Kula Norinska za isti projekt odobrena  sredstva od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za financiranje projekata za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda 2015. godine u iznosu od 80.000,00 kn.

Općina Kula Norinska je tijekom proteklih godina intenzivno prikupljala i izrađivala svu potrebnu dokumentaciju, a sredstva dobivena od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te Ministarstva graditeljstva su kruna dosadašnjeg truda u Općini Kula Norinska jer se radi o sredstvima koja se mogu dobiti isključivo temeljem kvalitetno pripremljenih projekata.

Radovi koji su u više navrata započinjani, pa prekidani zbog nedostatka financija, sada bi trebali biti završeni.

Foto: MGA