NATJEČAJ ZA NABAVU KOMUNALNE OPREME – POKLOPCE ZA KONTEJNERE

NATJEČAJ ZA NABAVU KOMUNALNE OPREME – POKLOPCE ZA KONTEJNERE

Općina Kula Norinska kao Javni naručitelj, a sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine“, broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.) iskazuje potrebu za nabavom u predmetu nabave:

NABAVA KOMUNALNE OPREME

Procijenjena vrijednost predmeta nabave 27.000,00 kuna (bez PDV-a), i to za:

– POKLOPAC za cinčani kontejner 1100 l za papir (plavi)             10 komada

– POKLOPAC za cinčani kontejner 1100 l za PET (žuti)                10 komada

– POKLOPAC za cinčani kontejner 1100 l za staklo (zeleni)         10 komada

Dokumentaciju i upute za javnu nabavu možete preuzeti klikom na link:

http://kulanorinska.hr/web/?page_id=4957Skip to content