ELEKTRIČNI BICIKLI ZA TURISTE I ŽITELJE OPĆINE

ELEKTRIČNI BICIKLI ZA TURISTE I ŽITELJE OPĆINE

Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Općini Kula Norinska odobrena su sredstva za kupnju 6 električnih bicikla za turiste i žitelje općine u iznosu od 96.000,00 kuna.

Vrijednost cjelokupnog projekta iznosi 120.000,00 kuna, a u tijeku je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača.

Realizacijom ovog projekta želimo stvoriti bolje uvjete za povećanu kvalitetu života žitelja, ali i turista u Općini Kula Norinska. Nadalje, želimo doprinijeti očuvanju okoliša, jer se smanjuje stvaranje stakleničkih plinova.

Korištenje bicikla jedan je od najjednostavnije primjenjivih načina izgradnje aktivnog i održivog stila života, o čemu ovisi kvaliteta života u općini, smanjuju se gužve u prometu, naročito za vrijeme ljetnih mjeseci, a građani i turisti dosežu znatno povećanu razinu mobilnosti, odnosno mogu posjetiti veći broj znamenitosti, a uz to se poboljšava zdravlje korisnika, produžuje životni vijek, te smanjuju troškovi javnog zdravstvenog sustava.

Električni bicikl funkcionira tako da se pokretanjem pedala motor automatski uključuje. Prestankom pedaliranja motor se isključuje te bicikl usporava. Elektro-mehanički sustav mjeri okretni moment koji proizvodi vozač na pedalama. Elektro motor zadržava (asistira) zakretni moment koji je proporcionalan naporu vozača. Zahvaljujući tome, motor potpomaže vozaču kad je najbitnije, npr. prilikom vožnje uzbrdo. Cijela elektronika smještena je u središtu kotača (motor, baterije, upravljačka elektronika). Snaga motora je 0,25kW, ima tri stupnja asistencije (low, medium, high) i off, a maksimalna brzina uz asistenciju motora je 25km/h.

Skip to content