ZAPOČETI RADOVI NA PROJEKTU OBORINSKE ODVODNJE DIJELA NASELJA KRVAVAC

ZAPOČETI RADOVI NA PROJEKTU OBORINSKE ODVODNJE DIJELA NASELJA KRVAVAC

Prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice i u skladu s Odlukom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Općini Kula Norinska je odobreno 446.000,00 kuna za PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE DIJELA NASELJA KRVAVAC I IZGRADNJU CRPNE STANICE NERETVA.

Općina Kula Norinska je u skladu s tim provela javnu nabavu, te je izabran najpovoljniji ponuditelj koji je ovaj tjedan započeo sa izvođenjem radova za koje je predviđen rok od 60 dana.

Prema riječima načelnika gosp. Krstičevića Općina je izradila i idejnu projektnu dokumentaciju za sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda Općine Kula Norinska (kanalizaciju), te se u isti iskop odmah ugrađuju i cijevi za fekalnu odvodnju kako bi se izbjeglo ponovno kopanje iste trase.

Izgradnja oborinske odvodnje u Krvavcu je od iznimne važnosti za Općinu Kula Norinska, jer je upravo u ovom dijelu naselja dosadašnjih godina prilikom većeg vodostaja rijeke Neretve dolazilo do plavljenja obiteljskih kuća.

Ovaj projekt će imati svoju punu funkciju nakon što se izradi nasip koji će fizički odvojiti “Malo Blato” od naselja Krvavac, a prema informacijama koje imamo Hrvatske vode intenzivno rade na realizaciji tog projekta, naglasio je načelnik Krstičević.
Skip to content