DVA MINISTRA IZ OPĆINE KULA NORINSKA

DVA MINISTRA IZ OPĆINE KULA NORINSKA

Jedna naoko mala općina, ali samo geografski, iznjedrila je dva ministra.

Ova vijest iznenadila je mnoge, ali ne i nas koji poznajemo njihov rad i djelovanje.

Novi ministar pravosuđa je g. Ante Šprlje iz Matijevića. Rođen 1979. g. u Metkoviću, osnovnu školu završio je u Kuli Norinskoj, gimnaziju u Metkoviću, zvanje diplomiranog pravnika stekao je 2002. godine. Pravosudni ispit položio je 2007., a od 2012. godine obnaša dužnost suca Općinskog suda u Metkoviću. Prošle je godine nekoliko mjeseci bio i zamjenik predsjednice tog suda, a bavi se sudskim postupcima u kaznenim, parničnim, ovršnim i zemljišno-knjižnim predmetima. Sudjelovao je na velikom broju domaćih i međunarodnih seminara, radionica i konferencija s područja prava, ljudskih prava, zaštite okoliša, prekogranične suradnje, odnosa sa javnošću i edukacije mladih. Član je Udruge sudaca Republike Hrvatske,  bio je predsjednik vijeća Službeničkog suda u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a na pravnom portalu Legalis moderator za kazneno i prekršajno pravo te urednik za propise. U slobodno vrijeme je aktivan u Udruzi Norin za koju vesla na tradicionalnom Maratonu lađa, te je bio i direktor Maratona lađa. Oženjen je i otac jednog djeteta.

Ministar poljoprivrede je g. Davor Romić, porijeklom iz Podrujnice,  rođen 1958. u Metkoviću. Na Fakultetu poljoprivrednih znanosti u Zagrebu diplomirao je 1982. Iste godine zaposlio se u Zavodu za melioracije Fakulteta. Magistrirao je 1991., a doktorirao tri godine poslije na Agronomskom fakultetu. Od 2015. ima zvanje redovitog profesora. Sudjelovao je i izlagao radove na međunarodnim znanstvenim skupovima, od kojih se posebno ističu oni s temama gospodarenja tlom i vodom, zaslanjivanja i utjecaja poljoprivrede na okoliš, diljem svijeta. Autor je više od 120 znanstvenih radova. Voditelj je Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u RH, najvećeg infrastrukturnog projekta u poljoprivredi danas. U dva mandata bio je član Nacionalnog vijeća za vode Sabora Republike Hrvatske i član Odbora za poljoprivredu Sabora RH. Oženjen je i otac troje djece.
Skip to content