ODLUKA O PRIVREMENOJ RASPODJELI SREDSTAVA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U OKVIRU OPERACIJE 7.1.1.

ODLUKA O PRIVREMENOJ RASPODJELI SREDSTAVA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U OKVIRU OPERACIJE 7.1.1.

Općina Kula Norinska je aplicirala na natječaj programa ruralnog razvoja, te je od  Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaprimila odluku o privremenoj raspodjeli sredstava za projekte iz operacije 7.1.1. ” Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave” iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Općina Kula Norinska se nalazi na visokom 32. mjestu od ukupno 328 prijavljenih unutar rang liste raspoloživih sredstava sa dodijeljenim iznosom od 52.000,00 kn.  Sredstava će se iskoristiti za izradu strateškog plana – PUR-a,  dokumenta, u kojem će se definirati svi razvojni projekti na razini općine, a koji će biti usklađeni  sa županijskom razvojnom strategijom. Nakon što vijeće usvoji taj dokument, on će biti preduvjet za apliciranje i povlačenje sredstava iz EU fondova.Skip to content