POZIV ZA JAVNE RADOVE

POZIV ZA JAVNE RADOVE

Na temelju Odluke o iniciranju javnih radova i zapošljavanju sukladno Programu javnih radova „Radom za zajednicu i sebe“, na području Općine Kula Norinska, a sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja, Načelnik Općine Kula Norinska, objavljuje:

J A V N I    P O Z I V

za dostavu prijava za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu

javnih radova na području Općine Kula Norinska

Općina Kula Norinska  kao inicijator i izvršitelj programa javnih radova iskazuje interes za zapošljavanje na poslovima uređenja okoliša, održavanju zelenih površina i uređenja objekata komunalne infrastrukture u Programu javnih radova u 2016.g.

Prijaviti se mogu:

1.  Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž prijavljene u evidenciju

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Prijava treba sadržavati: ime i prezime, OIB, adresa,kontakt telefon.

Prijave se dostavljaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Kula Norinska, Rujnička 1, 20341 Kula Norinska, ili putem e-mail adrese : kula.norinska@du.t-com.hr do 11.05.2016.g.

Općina Kula Norinska

Načelnik:

Nikola Krstičević mag.oec.


Skip to content