OPĆINI KULA NORINSKA 300 TISUĆA KUNA OD MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA

OPĆINI KULA NORINSKA 300 TISUĆA KUNA OD MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA

Općina Kula Norinska dobila je od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije iznos od 300 tisuća kuna namijenjen za projekt izgradnje crpne stanice „Neretva“ za oborinsku odvodnju, te za izgradnju dječje igrališta i trga u Krvavcu. Osim Kule Norinske, novčana sredstva za određene namjene dobili su i gradovi Ploče, Metković i Opuzen.

Ugovori o sufinanciranju po Programu održivog razvoja lokalne zajednice za 2016. godinu između resornog Ministarstva i korisnika potpisat će se u srijedu 25. svibnja 2016. u 12.00 sati, u Zagrebu. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ove će godine financirati 170 projekata u iznosu od 40 milijuna kuna. Prije samog potpisivanja ugovora, uzvanicima će se obratiti ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić.

Program održivog razvoja lokalne zajednice nacionalna je mjera za ostvarenje regionalnoga razvoja u skladu s načelima održivog razvoja i socijalne uključenosti. Kroz program se na godišnjoj razini sufinanciraju projekti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave razvrstanih u skupinu razvijenosti ispod sto posto prosjeka Republike Hrvatske, a za koje se ocjenjuje da će poboljšati standard i kvalitetu života lokalnog stanovništva, pridonijeti znatnijem razvoju pojedinih područja i stvoriti preduvjete za održivi gospodarski i društveni razvoj.Skip to content