POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti KLASA: 023-01/14-01/01, URBROJ: 2148/02-14-1 od 8. siječnja 2014. godine i Odluke o pokretanju postupka nabave (Klasa: 360-01/16-01/01, Urbroj: 2148/02-16-1 od 1. rujna 2016.), načelnik Općine Kula Norinska objavljuje:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za izgradnju crpne stanice „Neretva“ za oborinsku odvodnju, te izgradnju dječjeg igrališta i trga u Krvavcu

Procijenjena vrijednost radova iznosi 300.000,00 kuna bez PDV-a

Krajnji rok za dostavu ponuda je 21. rujna 2016. g. do 12:00 sati

Dokumentacija za nadmetanje nalazi se u prilogu, a sve ostale informacije se mogu dobiti na broj: 693-527

Poziv na dostavu ponude trg Krvavac 2016


Skip to content