POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA UDRUGE

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA UDRUGE

Općina Kula Norinska, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 1., 9. a i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11,86/12, 94/13, 85/15 i 19/16 ) i članka 32. i 33. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj: 74/14) objavljuje

P  O Z  I  V Za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, sporta i udruga građana Općine Kula Norinska za 2017. godinu

Tekst samog poziva kao i prijavnice u prilogu:

Poziv udruge

Prijavnica za udruge u sportu i kulturi 2017

Prijavnica za udruge opcenito 2017

Pravilnik o financiranju javnih potrebaSkip to content