RADIONICA ZA PRIJAVE NA PROGRAM KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

RADIONICA ZA PRIJAVE NA PROGRAM KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva.

Pozivamo sve zainteresirane na radionicu koja će se na tu temu održati u ponedjeljak 13. ožujka 2017. godine u 18,00 sati u prostorijama doma kulture u Krvavcu.

Program Konkurentnost turističkog gospodarstva 2017. namijenjen je subjektima malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), OPG-ovima (obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge) te fizičkim osobama (privatnim iznajmljivačima) koji putem Programa mogu ostvariti potporu u iznosu do 350.000,00 kuna, a sufinanciranje projekata će iznositi 60% ili 100%, ovisno o vrsti i visini ulaganja.

KORISNICI
– Subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
– OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge
– Fizičke osobe – privatni iznajmljivači

1. MJERA A – POVEĆANJE STANDARDA, KVALITETE I DODATNE PONUDE, DIVERSIFIKACIJA POSLOVANJA I ODRŽIVI RAZVOJ, KORIŠTENJE NOVIH TEHNOLOGIJA, POBOLJŠANJE SOCIJALNE UKLJUČENOSTI, SLJEDEĆIH VRSTA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
A1 – HOTELI: postojeći objekti koji imaju rješenje o vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta iz skupine HOTELI: Hotel, Hotel baština (heritage), Difuzni hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Integralni hotel (udruženi)
o Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna.
o Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 350.000 kuna.
A2 – KAMPOVI: Postojeći ili novi ugostiteljski objekti iz skupine KAMPOVI: Kamp ili Kamp odmorište
o Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna.
o Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 250.000 kuna.

A3 – OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ: Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Učenički dom ili Studentski dom ili Akademis, Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Odmaralište za djecu, Objekt za robinzonski smještaj.
o Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna.
o Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000 kuna.
A4 – OPG (Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge): postojeći ili novi OPG vrste: Vinotočje/Kušaonica, Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište
o Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000 kuna.
o Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 150.000 kuna.
A5 – OBJEKTI U DOMAĆINSTVU: Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Kamp ili Kamp odmorište u domaćinstvu
o Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 40.000 kuna.

2. MJERA B – RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURIZMA (Subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu)
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 250.000 kuna.
3. MJERA C – DOSTUPNOST I SIGURNOST: provođenje programa javno dostupne defibrilacije u ugostiteljskim objektima (aktivnost 1.), subvencija prijevoza vode brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (aktivnost 2.)
Za prvu aktivnost (defibrilatori) najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 25.000 kuna.
Za drugu aktivnost (dostava vode) najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000 kuna.
4. MJERA D – PREPOZNATLJIVOST
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000 kuna.Skip to content