POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave KLASA: 023-01/17-01/01, URBROJ: 2148/02-17-1 od 22. ožujka 2017. godine i Zahtjeva za pripremu i početak postupka jednostavne nabave  (Klasa: 360-01/17-01/01, Urbroj: 2148/02-17-1 od 12. travnja 2017.), načelnik Općine Kula Norinska objavljuje:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDAza rekonstrukciju i modernizaciju trga i školskog igrališta u Kuli Norinskoj

Procijenjena vrijednost radova iznosi 470.000,00 kuna bez PDV-a

Dokumentacija za nadmetanje nalazi se u prilogu, a sve ostale informacije se mogu dobiti na broj: 693-527

Poziv na dostavu ponude Kula Norinska

TROSKOVNIK KULA NORINSKA
Skip to content