JAVNI POZIV – „Vrijačka“ ulica

JAVNI POZIV – „Vrijačka“ ulica

Na temelju članka 123.-133. Zakona o cestama ( NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13 ) te objašnjenja Središnjeg ureda DGU-a (Klasa: 932-01/12-02/182 ; Urbroj: 541-03-1-12-28) od 24.10.2012.g, objavljujemo

JAVNI POZIV

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste – „Vrijačka“ ulica

 

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Desne.

Naziv ceste: „Vrijačka“

Opis dionice: spoj lokalne ceste L69009 Kula Norinska – Desne do starog naselja „Kuće“

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlašteni inženjer geodezije Nadomir Križanović iz tvrtke GEOIN – SPLIT d.o.o. Split, Doverska 10.

Općina Kula Norinska započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na susjednim česticama  mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana: 05.03.2018. god., od 09:00 do 11:00 sati u prostorijama Općine Kula Norinska.Skip to content