Program zapošljavanja u Javnim radovima

Program zapošljavanja u Javnim radovima

Poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Kula Norinska

Pozivamo sve zainteresirane, nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda za zapošljavanje s područja Općine Kula Norinska da se jave do 13. lipnja 2018.  u prostorije općine za rad u sklopu  mjere javnih radova, koje će se provesti u suradnji s nadležnim Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava.

Za navedeni program traži se ukupno 12 (dvanaest) osoba na rok od 6 (šest) mjeseci, a osobe koje su radile na Javnim radovima u vremenu duljem od 12 mjeseci unazad 3 godine ne mogu biti uključene u Javni rad, kao i osobe koje su trenutno korisnici Programa Javnih radova (Program prevencije požara i bujičnih poplava) ne mogu biti uključene u novi Program Javnih radova.

Prijaviti se mogu:

Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i mlade osobe, i to podijeljeni tri skupine:

1. skupina:

  • bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe uključene u probaciju, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju
  • mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca
  • mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci
  • mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci
  • osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci
  • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina

2. skupina:

  • korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih

3. skupina:

  • osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci
  • osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci


Skip to content