ISPLAĆENE NAKNADE ZA ŠTETE NASTALE OD MRAZA U SIJEČNJU 2017. NA LIMUNU

ISPLAĆENE NAKNADE ZA ŠTETE NASTALE OD MRAZA U SIJEČNJU 2017. NA LIMUNU

Na temelju Odluke Vlade RH o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2018. godini te dijelom u 2017. godini od 20. prosinca 2018. godine, Klasa: 022-03/18-04/434, Urbroj: 50301-25/16-18-3, Općini Kula Norinska dodijeljeno je 65.402,00 kuna.

 

Naime, isplatom sredstava za ublažavanje posljedica od elementarne nepogode mraza nastaloj u siječnju 2017. godine Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda uočilo je da je naknada štete za prinos za kulturu limun izrazito niska.

 

Pregledom sustava registra šteta za prosječni prinos po stablu za limun uočen je prinos 3,10 kg/stablu umjesto ispravnog prinosa od 30,10 kg/stablu za limun.

 

Pošto na području naše općine imamo dosta korisnika koji su pretrpjeli štetu na višegodišnjim nasadima limuna, te su ovom očitom greškom ostali zakinuti u pogledu iznosa naknade štete u odnosu na druge kulture, Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 19. siječnja 2018. godine  uputilo je prigovor Državnom povjerenstvu, te zahtjev da se izvrši korekcija po stvarnom iznosu prinosa po stablu limuna.

 

Odlukom Vlade RH isplaćena je razlika za štetu nastalu na prinosu za limun, te je Općinsko povjerenstvo sukladno listi rasporeda sredstava koje je dostavilo Državno povjerenstvo oštećenicima isplatilo naknadu štete na njihove račune.Skip to content