OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu “Zaželi i ostvari”

OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu “Zaželi i ostvari”

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Općina Kula Norinska                                 

KLASA: 112-03/19-01/02

URBROJ: 2148/02-19-2

Kula Norinska,  7.  veljače 2019. god.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020,. Kodni broj UP.02.1.1.05.0191 , projekt pod nazivom “ ZAŽELI I OSTVARI“ , nositelj projekta: Grad Metković, partneri na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Dubrovnik, Centar za socijalnu skrb Metković, općina Kula Norinska, Udruga Dobra Metković te članka 44. Statuta Općine Kula Norinska („Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije“, broj 6/13 i 05/18) načelnik Općine Kula Norinska objavljuje

 

                                                           OGLAS

                      Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu

                “Zaželi – program zapošljavanja žena“  ,  “ZAŽELI I OSTVARI“

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Kula Norinska za potrebe aktivnosti u sklopu projekta “ Zaželi – program zapošljavanja žena“ , “ Zaželi i ostvari“- radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom

Projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

 1. Broj traženih osoba: 8
 2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 24 mjeseca, uz probni rad 3 mjeseca
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: područje općine Kula Norinska
 5. Opis poslova:
 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
 • briga o osobnoj higijeni korisnika
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
 • pomoć u ostvarivanju raznih prava ( plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
 • i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju

 

Svaka zaposlena žena pružati će usluge potpore i podrške za najmanje četiri krajnja korisnika. Po završetku rada s krajnjim korisnicima , dijelu žena uključenih u projektne aktivnosti , projektom će se omogućiti povećanje znanja i vještina kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje, kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada.

 1. Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijam u radni odnos:
 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • da su u evidenciji nezaposlenih HZZ-a;
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje

s posebnim naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi      ( domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

 

 1. Kandidati za javni oglas su dužni priložiti:

 

 • potpisanu prijavu za posao
 • životopis ( uz obaveznu naznaku kontakt broja)
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku dokaza o završenoj školi (osnovna ili srednja škola)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba ( datum izdavanja potvrde nakon datuma objave oglasa)
 • dokaz o radnome stažu ( ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

 

 1. Podaci o plaći

Predviđena plaća je u visini minimalne plaće, sukladno Uredbi o visini minimalne plaće Vlade Republike Hrvatske

 

NAPOMENA: Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja

Kandidati su u prijavi dužni naznačiti kojoj skupini iz točke 6. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu ( npr. žene sa invaliditetom: Rješenje o invaliditetu)

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskome roku

Općina Kula Norinska zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja

Osobe koje se prijavljuju na oglas dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

OPĆINA KULA NORINSKA, Rujnička 1, 20341 Kula Norinska , putem pošte ili osobno, u roku 14 dana, od dana objave oglasa na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u zatvorenoj koverti s naznakom “Za natječaj- ZAŽELI I OSTVARI Program zapošljavanja žena“

Javni oglas bit će objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i na internetskoj stranici Općine Kula Norinska www.kulanorinska.hr .

 

 

 

 

 Skip to content