IZRADA STRUČNE PODLOGE ZA INTEGRALNU ZAŠTITU RURALNIH KRAJOLIKA I ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA U KLASTERU NERETVA

IZRADA STRUČNE PODLOGE ZA INTEGRALNU ZAŠTITU RURALNIH KRAJOLIKA I ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA U KLASTERU NERETVA

Jučer smo imali posjet Zavoda za prostorno uređenje DNŽ, DUNEA-e i tvrtke APE d.o.o na temu Izrade stručne studije za integralnu zaštitu ruralnih krajolika Neretve u sklopu EU projekta CO-EVOLVE. Cilj ovog projekta je identificiranje, razvijanje i valoriziranje napuštenih sela i zaseoka na području Općine Kula Norinska i cijele Neretve.
Tom prigodom smo obišli područje “Kuća” u Desnama, a naglasak smo stavili i na područje Borovaca i Novih Sela.

 Skip to content