Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Kula Norinska

Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Kula Norinska

           
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KULA NORINSKA
Odbor za javna priznanja
Klasa: 061-01/19-01/01
Urbroj: 2148/02-19-1
Kula Norinska, 31. svibnja 2019. g.

          Odbor za javna priznanja Općine Kula Norinska na temelju članka 3.  Odluke o javnim priznanjima Općine Kula Norinska („Neretvanski glasnik“ br: 03/03),  objavljuje

POZIV za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Kula Norinska

          Odbor za javna priznanja Općinskog vijeća Općine Kula Norinska  pokreće postupak za predlaganje kandidata za dodjelu Javnih priznanja Općine Kula Norinska, koja se dodjeljuju povodom Blagdana Gospe Karmelske- Dan Općine Kula Norinska 16. srpnja 2019. godine.
          Javna priznanja se mogu dodijeliti domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, koje su svojim radom doprinijeli promicanju ugleda Općine Kula Norinska.
         Javna priznanja Općine Kula Norinska su:

I.   Proglašenje počasnim građaninom Općine Kula Norinska

          Počasnim građaninom Općine Kula Norinska može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili stranac koji je svojim djelovanjem  ili postupcima znatno pridonio promicanju i ugleda  Općine Kula Norinska.
         Proglašenje počasnim građaninom javno je priznanje koje se iskazuje u obliku plakete.                

II.  Nagrada Općine Kula Norinska

          Nagrada Općine Kula Norinska dodjeljuje se za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju i to:
pojedincima, ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama, na raznim područjima djelovanja i stvaralaštva, u obliku diplome i novčane nagrade u iznosu od 3.000,00 kuna.
        Kandidate za dodjelu javnih priznanja Općine Kula Norinska mogu predlagati fizičke i pravne osobe i tijela Općine Kula Norinska. 
Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se u pisanom obliku. Prijedloge mogu  dati: najmanje 1/3 vijećnika  Općinskog vijeća, radna tijela Općinskog vijeća Općine Kula Norinska (osim Povjerenstva za javna priznanja) te ovlaštena  tijela pravnih osoba i udruga građana

           Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja moraju sadržavati podatke o podnositelju prijedloga (do jedne stranice), iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Kula Norinska, prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju (do dvije stranice), životopis kandidata za fizičku osobu (do jedne stranice), vrstu javnog priznanja za koje se osoba predlaže i pisanu suglasnost kandidata.
          Prijedlozi se dostavljaju na adresu:

Općina Kula Norinska,
Općinsko vijeće, Odbor za dodjelu javnih priznanja,
Rujnička 1, 20341 Kula Norinska.
           Rok za predlaganje kandidata je 01. srpnja  2019. godine

              

                                                                          Predsjednik Odbora
                                                                          Ivan Gnječ, v.r.

 

 

 

       Skip to content