FINANCIRANJE (BESPLATNI UDŽBENICI I DRUGI OBRAZOVNI MATERIJALI ZA SVE UČENIKE)

FINANCIRANJE (BESPLATNI UDŽBENICI I DRUGI OBRAZOVNI MATERIJALI ZA SVE UČENIKE)

Svi udžbenici od 1. do 8. razreda iz obveznih i izbornih predmeta bit će besplatni za sve učenike osnovnih škola, a nabavu tih udžbenika financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja iz državnog proračuna. Dio udžbenika namijenjen za višegodišnje učenje iz 2., 3. i 4. razreda koji je u šk. g. 2018./2019. financirala Općina Kula Norinska, a koje su učenici bili dužni vratiti na kraju nastavne godine, iskoristit će se za uporabu u novoj školskoj godini.

Drugi obrazovni materijali od 1. do 8. razreda bit će također besplatni za sve učenike, a njihovu će nabavu financirati osnivač OŠ Kula Norinska, tj. Dubrovačko-neretvanska županija.

*** Općina Kula Norinska će financirati kupnju likovnih mapa, kutija za tehničku kulturu i radnih materijala koji su ostali nepodmireni propisanim cenzusom te ih roditelji ne trebaju kupiti.

Sve učenike će prvi nastavni dan školske godine 2019./2020. čekati udžbenici i radni materijali u njihovim učionicama.

Zahvaljujemo Općini Kula Norinska na razumijevanju i pomoći da slijedeća školska godina započne bezbrižno i radosno, za dobro naše djece!

Frontalna provedba reforme obrazovnoga sustava (ŠKOLA ZA ŽIVOT) kreće od jeseni 2019. godine u svim predmetima 1. i 5. razreda osnovne škole i Biologiji, Kemiji i Fizici u 7. razredu osnovne škole što podrazumijeva uporabu novih udžbenika izrađenih prema novim predmetnim kurikulima.

Preuzeto sa: http://os-kula-norinska.skole.hr/Skip to content