POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA

   
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KULA NORINSKA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 112-03/19-01/01
URBROJ: 2148/01-19-5
Kula Norinska, 10. listopada 2019. godine

Na temelju članaka 20.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj 86/08, 61/11 i 04/18) Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu stručnog suradnika – administratora  projekta „Zaželi i ostvari“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Kula Norinska, dana 10. listopada 2019. godine objavljuje

P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati:

  1. Iva Bjeliš, Prantrnovo 33, 20 355 Opuzen
  2. Marin Alilović, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21 276 Vrgorac
  3. Ina Odak, Tisno 28, 20 355 Opuzen
  4. Jerko Glavinić, Petra Krešimira IV 261, 20 350 Metković

 

II. Pisano testiranje će se održati u prostorijama Općine Kula Norinska, Rujnička 1, 16. listopada godine (srijeda) u 9,00 sati. 
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat povukao prijavu na oglas, ako se navedenog dana ne odazove do 9,05 sati, bez obzira na razloge. Smatrat će se da je prijava povučena ako se ne poštuju pravila ponašanja na testiranju, s kojima će biti upoznati prije početka testiranja.

Pisani test sastojat će se od 28 pitanja. Svako pitanje bodovat će se s 0,5 boda. Pravni izvori za pripremu kandidata za provjeru znanja objavljeni su na web-stranici Općine Kula Norinska www.kulanorinska.hr i na oglasnoj ploči općine. Testiranje traje 60 minuta.

III. Rezultati testiranja objaviti će se na web-stranici Općine Kula Norinska  www.kulanorinska.hr i na oglasnoj ploči općine. S kandidatom koji na pisanom testiranju ostvari najmanje 50% bodova obaviti će se intervju neposredno nakon pisanog testiranja (nakon bodovanja).

IV. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici Općine Kula Norinska www.kulanorinska.hr i na oglasnoj ploči općine.

POVJERENSTVO
Predsjednik:

Meri Doko dipl. iur. v.r.                                

 Skip to content