OPĆINI KULI NORISKOJ 97.500,00 KN OD FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ZA PROJEKT PRIMJENE KONCEPTA “PAMETNIH GRADOVA I OPĆINA” – SMART CITY

OPĆINI KULI NORISKOJ 97.500,00 KN OD FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ZA PROJEKT PRIMJENE KONCEPTA “PAMETNIH GRADOVA I OPĆINA” – SMART CITY

Sa ovim projektom, Općina Kula Norinska će napraviti kompletan energetski pregled javne rasvjete na području općine, te na taj način imati potpuni uvid u stanje rasvjete, te godišnje troškove za održavanje i potrošnju električne energije. Isto tako, taj dokument će biti temelj za prijavu na natječaj, te izmjenu postojećih rasvjetnih tjela sa LED rasvjetom, koja će biti energetski učinkovitija a izdvajanje za troškove javne rasvjete će biti puno manja.

Također, će se uvesti sustav za nadzor i upravljanje rasvjetom sa GIS lokacijskom kartom općine, te putem aplikacije će se moći prijavljivati kvarovi na javnoj rasvjeti.

Pored ostalog, projektom će se definirati i nekoliko lokacija gdje će se instalirati videonadzor s praćenjem kvalitete i temperature zraka koja će biti implementirana u istoj platformi kako bi se stvorili temelji jedne od prve Općine u RH koja će funkcionirati po principu Smart City koncepta.Skip to content