Odluka načelnika

Odluka načelnika

Na temelju Odluke Stožera civilne zaštite RH od 19.3.2020 godine i članka 44. Statuta Općine Kula Norinska (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ broj 06/13 i 05/18) općinski načelnik dana 20.3.2020. godine donosi

ODLUKU o otkazivanju  svih okupljanja na području Općine Kula Norinska i zatvaranju općinskih prostora za javnost radi daljnjeg širenja zaraze koronavirusom COVID-19

Odluka načelnika

Stanovnici općine Kula Norinska na broj 020/693-527 i 099/671-8789 mogu upućivati pitanja u vezi funkcioniranja rada i života u novonastalim okolnostima.
Još jednom apeliramo na sve da se pridržavaju odluka koje je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske.

Odluka Stožera civilne zaštite RH: https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20mjere%20ograni%C4%8Davanja%20dru%C5%A1tvenih%20okupljanja,%20rada%20trgovina.pdf  

 Skip to content