Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna PPUO Kula Norinska

Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna PPUO Kula Norinska

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka načelnika Općine Kula Norinska (KLASA: 350-02/18-01/01, URBROJ: 2148/02-20-3 od dana 24. lipnja 2020.) Jedinstveni upravni odjel Općine Kula Norinska objavljuje:

Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna PPUO Kula Norinska

Prijedlog II. izmjena i i dopuna PPUO Kula Norinska: 

https://tinyurl.com/ya2xqvwr  

 

 Skip to content