POZIV ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U PODRUČJIMA KULTURE, SPORTA I UDRUGA GRAĐANA

POZIV ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U PODRUČJIMA KULTURE, SPORTA I UDRUGA GRAĐANA

Općina Kula Norinska, Jedinstveni upravni odjel, objavljuje

Poziv  za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture,  sporta i udruga građana Općine Kula Norinska za 2021. godinu

POZIV JAVNE POTREBE 2021 

PRIJAVNICA ZA JAVNE POTREBE 2021Skip to content