Energetika

Iskorištavanje vodnog potencijala vodotoka predstavlja osnovni izvor električne energije Dubrovačko-neretvanske županije.

Glavni proizvođač električne energije, HE “Dubrovnik”, je visokotlačno derivacijsko energetsko postrojenje, čija je podzemna strojarnica locirana na samoj morskoj obali kod mjesta Plat.

Područje Općine Kula Norinska opskrbljuje se elektroenergijom iz TS “Opuzen”. Sustav zadovoljava sadašnje potrebe i zahtjeve u neposrednoj budućnosti.

Postojeće trafostanice na području Općine su: Šiljezi, Čarapine, Nova Sela, Borovci 1 i 2, Farma 1 i 2, Rastočići, Podrujnica (Zlojići), Podrujnica (Romići), Momići, Matijevići, Krvavac 1, Krvavac 2 (INA), Krvavac, Krvavac 2 (Vila Neretva), Kula Norinska
Za sadašnje potrebe zadovoljavajuća je izgrađenost te je u dobrom stanju dalekovod kroz naselje Desne kao i nova kabelska mreža u naseljima Kula Norinska, Krvavac i Krvavac II. U lošem stanju je cijeli dalekovod na drvenim stupovima od Kule Norinske do Pozle Gore (u susjednoj Općini Pojezerje), koji se dalje nastavlja prema Vrgorcu (većim dijelom kako stari zračni vod na drvenim stupovima, a manjim dijelom noviji na čelično – rešetkastim stupovima).

Skip to content