PRORAČUN, IZVJEŠTAJI I DOKUMENTI

Registar ugovora o javnoj nabavi 2021.Općina Kula Norinska želeći svojim građanima omogućiti detaljniji uvid u svakodnevni rad kao i u trošenje novca poreznih obveznika, donosi u ovom dijelu osnovne dokumente Općine Kula Norinska,  podatke o sklopljenim ugovorima u javnoj nabavi te razne izvještaje.

Javan pristup svim podacima najbolji je mogući način kontrole trošenja novca, ali i najbolji način da se građanima približi rad tijela Općine, kao i aktivnosti koje su se provodile ili će se provoditi.

Osoba ovlaštena za informiranje (ostvarivanje prava na pristup informacijama) je:
Meri Doko
Email: kula.norinska@du.t-com.hr
Tel: 020/693-527
Fax: 020/693-349

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Dokumente možete preuzeti klikom na sljedeće poveznice:

 

OSNOVNI DOKUMENTI

Statut Općine Kula Norinska 2013 

Izmjene i dopune Statuta Općine Kula Norinska 2018 

Izmjene i dopune Statuta Općine Kula Norinska 2020
POSLOVNIK Opcinskog vijeca
Pravilnik o unutarnjem redu Opcine Kula Norinska

Odluka o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kula Norinska

Pravilnik o financiranju javnih potreba

 

PRORAČUN, IZVJEŠTAJI I DOKUMENTI ZA 2023. GODINU

Prijedlog Proračuna Općine Kula Norinska za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025.

Proračun Općine Kula Norinska za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025.

 

 

PRORAČUN, IZVJEŠTAJI I DOKUMENTI ZA 2022. GODINU

Prijedlog Proračuna Općine Kula Norinska za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

PRORAČUN Općine Kula Norinska za 2022. godinu 

PRORAČUN u malom za 2022. Općine Kula Norinska

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2022. 

Izmjene i dopune proračuna Općine Kula Norinska za 2022. 

 

PRRAS 1.1.-31.03.22.

PRRAS 1.1.-30.06.22. 

PRRAS 1.1.-30.09.22.

PLAN NABAVE 2022.– tablica PLAN NABAVE 2022. 

ETIČKI KODEKS NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI 

 

PRORAČUN, IZVJEŠTAJI I DOKUMENTI ZA 2021. GODINU

Prijedlog PRORAČUNA Općine Kula Norinska za 2021.

PRORAČUN Općine Kula Norinska za 2021. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2021. 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2021.

PRRAS 01.-31.03.2021. 

PRRAS 01.-30.06.2021.

PRRAS 01.-30.09.2021.

PRRAS 01.-31.12.2021. 

Bilješke uz financijske izvještaje 2021

Odluka o izvršenju proračuna Općine Kula Norinska za 2021.

PRORAČUN u malom za 2021. Općine Kula Norinska  

Plan nabave Općine Kula Norinska za 2021.  

Izmjene i dopune plana nabave Općine Kula Norinska za 2021 godinu 

II Izmjene i dopune plana nabave Općine Kula Norinska 2021.    

III Izmjene i dopune plana nabave Općine Kula Norinska 2021

Registar ugovora o javnoj nabavi 2021.

Registar ugovora jednostavne nabave 2021

EVIDENCIJA UGOVORA 2021

Statističko izvješće o javnoj navbavi 2021 

Popis sponzorstva i donacija 2021

 PRORAČUN, IZVJEŠTAJI I DOKUMENTI ZA 2020. GODINU

PRORAČUN u malom za 2020. Općine Kula Norinska

Prijedlog PRORAČUNA Općine Kula Norinska za 2020.

PRORAČUN Općine Kula Norinska za 2020.

Odluka o izvršenju proračuna 2020. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju PRORAČUNA 2020  

Izmjene i dopune proračuna Općine Kula Norinska za 2020.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna od 1.01.-31.12.20. 

PRRAS 01.-31.03.2020. 

PRRAS 01.-30.06.2020. 

PRRAS 01.-30.09.2020.

Plan nabave Općine Kula Norinska za 2020

Popis sponzorstva i donacija 2020.

Registar ugovora o javnoj nabavi Registar okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi sklopljenih na temelju okvirnih sporazuma

Registar ugovora jednostavne nabave 2020 

PRRAS 01.-31.12.2020.  

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji za 2020.

PRORAČUN, IZVJEŠTAJI I DOKUMENTI ZA 2019. GODINU

PRORAČUN Općine Kula Norinska za 2019.

Odluka o izvršavanju proračuna 2019.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2019.

Izmjene i dopune proračuna Općine Kula Norinska za 2019. 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kula Norinska od 01.01.- 31.12.19.

Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu 

Plan nabave Općine Kula Norinska za 2019. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi, Registar okvirnih sporazuma i Registar ugovora jednostavne nabave

Popis sponzorstava i donacija 2019

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA 2019

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ USLUZI-UGOVOR O DJELU

PRRAS 1.-31.03.2019.

PRRAS 1.30.06.2019

PRRAS 1.-30.09.2019. 

PRRAS 1.-31.12.2019.

 

PRORAČUN, IZVJEŠTAJI I DOKUMENTI ZA 2018. GODINU

PRORACUN Općine Kula Norinska za 2018.

Odluka o izvrsavanju proracuna 2018

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2018.

Izmjene i dopune proračuna 2018

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kula Norinska za 2018.  

PRRAS OPĆINA KULA NORINSKA XII-2018

Plan nabave 2018 

REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE OPĆINE KULA NORINSKA U 2018.GODINI

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada 2018

POPIS SPONZORSTVA I DONACIJA 2018

PRORAČUN, IZVJEŠTAJI I DOKUMENTI ZA 2017. GODINU

PRORACUN 2017 

Polugodisnje izvrsenje proracuna 2017 

Izmjene i dopune PRORACUNA za 2017

Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za 2017.

PRAVILNIK o postupku jednostavne nabave 2017

PROCEDURA ZAPRIMANJA RAČUNA 2017

Izvješće o visini troškova lokalnih izbora 2017. g.:

Izvjesce troskovi lokalnih izbora

POPIS SPONZORSTVA I DONACIJA 2017

REGISTAR UGOVORA JAVNE NABAVE 2017

PRRAS I-XII 2017

 

PRORAČUN, IZVJEŠTAJI I DOKUMENTI ZA 2016. GODINU

Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna 2016

PRRAS 1.01.-31.12.2016

Izmjene i dopune PRORACUNA za 2016

Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju PRORACUNA za 2016

PRORACUN 2016

PRORACUN 2016 opci dio

PRORACUN 2016 posebni dio

Plan javne nabave 2016.

POPIS SPONZORSTVA I DONACIJA 2016. GODINE 

PRORAČUN, IZVJEŠTAJI I DOKUMENTI  ZA 2015. GODINU

Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna 2015

PRORACUN 2015

PRORACUN 2015 opci dio

PRORACUN 2015 posebni dio

POPIS SPONZORSTVA I DONACIJA 2015

evid.ugovora 2015

EVIDENCIJA UGOVORA ZA 2015. BN

PRRAS 2015

BIL, PVRIO, OBV 2015

RAS 2015

 

PRORAČUN, IZVJEŠTAJI I DOKUMENTI ZA 2014. GODINU

Godi nje izvr enje PRORA UNA 2014 I.-XII. posebni dio

Godi nje izvrsenje PRORACUNA 2014 I.-XII. op i dio

Godisnje izvrsenje PRORACUNA 2014 I.-XII.

OPĆINA_KULA_NORINSKA_2014

PREGLED SPONZORSTVA i DONACIJA U 2014

PR-RAS

Obrazac NT

RASf

P-VRIO-1

BIL

Obveze VP

PRORAČUN_2015_objava

REBALANS 2014

PRORACUN_2014_objava

 

DOKUMENTI – IZVJEŠTAJI ZA POSLOVNU ZONU NOVA SELA

zona financijski izvjestaji 2013

zona financijski izvjestaji 2014

zona financijski izvjestaji 2015

 

DOKUMENTI – IZVJEŠTAJI ZA 2013. GODINU

odluka_o_izvrsavanju_proracuna_2013

REBALANS 2013 objava

plan nabave 2013

Popis sponzorstva i donacija Općine Kula Norinska s danom 10. lipnja 2013 godine: DONACIJE 2013-1

 

DOKUMENTI – IZVJEŠTAJI ZA 2012. GODINU

proracun_2012_Kula Norinska

Pregled-ugovora-javne-nabave-za-2012.-godinu

 

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA DA SE NE VODI KAZNENI POSTUPAK

Zbog općenito interesa za razne natječaje u kojima su potrebna uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak,
a da bi olakšali stanovništvu administrativni dio, ovdje možete preuzeti obrazac:

Obr-kaznjivost-mtk

 

 

 

Skip to content