PRORAČUN, IZVJEŠTAJI I DOKUMENTI

Općina Kula Norinska želeći svojim građanima omogućiti detaljniji uvid u svakodnevni rad kao i u trošenje novca poreznih obveznika, donosi u ovom dijelu osnovne dokumente Općine Kula Norinska,  podatke o sklopljenim ugovorima u javnoj nabavi te razne izvještaje.

Javan pristup svim podacima najbolji je mogući način kontrole trošenja novca, ali i najbolji način da se građanima približi rad tijela Općine, kao i aktivnosti koje su se provodile ili će se provoditi.

Osoba ovlaštena za informiranje (ostvarivanje prava na pristup informacijama) je:
Meri Doko
Email: kula.norinska@du.t-com.hr
Tel: 020/693-527
Fax: 020/693-349

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Dokumente možete preuzeti klikom na sljedeće poveznice:

 

OSNOVNI DOKUMENTI

Izmjene i dopune Statuta Općine Kula Norinska 2021.

Izmjene i dopune Statuta Općine Kula Norinska 2020

Izmjene i dopune Statuta Općine Kula Norinska 2018 

Statut Općine Kula Norinska 2013 

 

POSLOVNIK Opcinskog vijeca

Pravilnik o financiranju javnih potreba

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU 2022 i sistematizacija radnih mjesta

Provedbeni program Općine Kula Norinska za razdoblje od 2021. do 2025. godine

Plan upravljanja imovinom Općine Kula Norinska za 2024.

STRATEGIJA upravljanja imovinom Općine Kula Norinska

 

PRORAČUN, IZVJEŠTAJI I DOKUMENTI ZA 2024. GODINU

Prijedlog proračuna Općine Kula Norinska za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026.

Proračun Općine Kula Norinska za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026.

ODLUKA o izvršavanju Proračuna Općine Kula Norinska za 2024. godinu

Obrazloženje proračuna Općine Kula Norinska za 2024.

Proračun u malom za 2024. Općine Kula Norinska

Plan nabave za 2024.

 

PRORAČUN, IZVJEŠTAJI I DOKUMENTI ZA 2023. GODINU

Prijedlog Proračuna Općine Kula Norinska za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025.

Proračun Općine Kula Norinska za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025.

Obrazloženje proračuna Općine Kula Norinska za 2023.

Proračun u malom za 2023. Općine Kula Norinska 

ODLUKA o izvršavanju Proračuna Općine Kula Norinska za 2023. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2023.

Izmjene i dopune proračuna Općine Kula Norinska za 2023

 Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2023.

IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJA uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kula Norinska za 2023.

PRRAS 1.1.-31.03.23. 

PRRAS 1.1.-30.06.23.

PRRAS 1.1.-30.09.23.

PRRAS 1.1.-31.12.23.

Bilješke uz financijske izvještaje 2023.

I. izmjene plana nabave 2023.

Plan nabave za 2023.

POPIS SPONZORSTVA I DONACIJA 2023.

Registar ugovora jednostavne nabave 2023

Registar ugovora Javne nabave i okvirnih sporazuma 2023 

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2023 

PRORAČUN, IZVJEŠTAJI I DOKUMENTI ZA 2022. GODINU

Prijedlog Proračuna Općine Kula Norinska za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

PRORAČUN Općine Kula Norinska za 2022. godinu  

Odluka o izvršavanju proračuna 2022

Obrazloženje proračuna Općine Kula Norinska za 2022.

PRORAČUN u malom za 2022. Općine Kula Norinska

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2022. 

Izmjene i dopune proračuna Općine Kula Norinska za 2022. 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu

IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJA uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kula Norinska za 2023.

PRRAS 1.1.-31.03.22.

PRRAS 1.1.-30.06.22. 

PRRAS 1.1.-30.09.22.

PRRAS 1.1.-31.12.22.

Bilješke uz financijske izvještaje 2022

PLAN NABAVE 2022.– tablica PLAN NABAVE 2022. 

ETIČKI KODEKS NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI  

POPIS SPONZORSTVA I DONACIJA 2022

REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE 2022 

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI 2022 

Registar ugovora Javne nabave i okvirnih sporazuma 2022 

EVIDENCIJA UGOVORA 2022 

EVIDENCIJA IZDANIH NARUDŽBENICA U 2022.

PRORAČUN, IZVJEŠTAJI I DOKUMENTI ZA 2021. GODINU

Prijedlog PRORAČUNA Općine Kula Norinska za 2021.

PRORAČUN Općine Kula Norinska za 2021. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2021. 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2021.

PRRAS 01.-31.03.2021. 

PRRAS 01.-30.06.2021.

PRRAS 01.-30.09.2021.

PRRAS 01.-31.12.2021. 

Bilješke uz financijske izvještaje 2021

Odluka o izvršenju proračuna Općine Kula Norinska za 2021.

PRORAČUN u malom za 2021. Općine Kula Norinska  

Plan nabave Općine Kula Norinska za 2021.  

Izmjene i dopune plana nabave Općine Kula Norinska za 2021 godinu 

II Izmjene i dopune plana nabave Općine Kula Norinska 2021.    

III Izmjene i dopune plana nabave Općine Kula Norinska 2021

Registar ugovora o javnoj nabavi 2021.

Registar ugovora jednostavne nabave 2021

EVIDENCIJA UGOVORA 2021

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2021 

Popis sponzorstva i donacija 2021 

Registar ugovora o javnoj nabavi 2021.

 

 PRORAČUN, IZVJEŠTAJI I DOKUMENTI ZA 2020. GODINU

PRORAČUN u malom za 2020. Općine Kula Norinska

Prijedlog PRORAČUNA Općine Kula Norinska za 2020.

PRORAČUN Općine Kula Norinska za 2020.

Odluka o izvršenju proračuna 2020. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju PRORAČUNA 2020  

Izmjene i dopune proračuna Općine Kula Norinska za 2020.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna od 1.01.-31.12.20. 

PRRAS 01.-31.03.2020. 

PRRAS 01.-30.06.2020. 

PRRAS 01.-30.09.2020.

Plan nabave Općine Kula Norinska za 2020

Popis sponzorstva i donacija 2020.

Registar ugovora o javnoj nabavi Registar okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi sklopljenih na temelju okvirnih sporazuma

Registar ugovora jednostavne nabave 2020 

PRRAS 01.-31.12.2020.  

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji za 2020.

PRORAČUN, IZVJEŠTAJI I DOKUMENTI ZA 2019. GODINU

PRORAČUN Općine Kula Norinska za 2019.

Odluka o izvršavanju proračuna 2019.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2019.

Izmjene i dopune proračuna Općine Kula Norinska za 2019. 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kula Norinska od 01.01.- 31.12.19.

Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu 

Plan nabave Općine Kula Norinska za 2019. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi, Registar okvirnih sporazuma i Registar ugovora jednostavne nabave

Popis sponzorstava i donacija 2019

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA 2019

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ USLUZI-UGOVOR O DJELU

PRRAS 1.-31.03.2019.

PRRAS 1.30.06.2019

PRRAS 1.-30.09.2019. 

PRRAS 1.-31.12.2019.

 

PRORAČUN, IZVJEŠTAJI I DOKUMENTI ZA 2018. GODINU

PRORACUN Općine Kula Norinska za 2018.

Odluka o izvrsavanju proracuna 2018

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2018.

Izmjene i dopune proračuna 2018

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kula Norinska za 2018.  

PRRAS OPĆINA KULA NORINSKA XII-2018

Plan nabave 2018 

REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE OPĆINE KULA NORINSKA U 2018.GODINI

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada 2018

POPIS SPONZORSTVA I DONACIJA 2018

PRORAČUN, IZVJEŠTAJI I DOKUMENTI ZA 2017. GODINU

PRORACUN 2017 

Polugodisnje izvrsenje proracuna 2017 

Izmjene i dopune PRORACUNA za 2017

Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za 2017.

PRAVILNIK o postupku jednostavne nabave 2017

PROCEDURA ZAPRIMANJA RAČUNA 2017

Izvješće o visini troškova lokalnih izbora 2017. g.:

Izvjesce troskovi lokalnih izbora

POPIS SPONZORSTVA I DONACIJA 2017

REGISTAR UGOVORA JAVNE NABAVE 2017

PRRAS I-XII 2017

 

PRORAČUN, IZVJEŠTAJI I DOKUMENTI ZA 2016. GODINU

Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna 2016

PRRAS 1.01.-31.12.2016

Izmjene i dopune PRORACUNA za 2016

Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju PRORACUNA za 2016

PRORACUN 2016

PRORACUN 2016 opci dio

PRORACUN 2016 posebni dio

Plan javne nabave 2016.

POPIS SPONZORSTVA I DONACIJA 2016. GODINE 

PRORAČUN, IZVJEŠTAJI I DOKUMENTI  ZA 2015. GODINU

Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna 2015

PRORACUN 2015

PRORACUN 2015 opci dio

PRORACUN 2015 posebni dio

POPIS SPONZORSTVA I DONACIJA 2015

evid.ugovora 2015

EVIDENCIJA UGOVORA ZA 2015. BN

PRRAS 2015

BIL, PVRIO, OBV 2015

RAS 2015

 

PRORAČUN, IZVJEŠTAJI I DOKUMENTI ZA 2014. GODINU

Godi nje izvr enje PRORA UNA 2014 I.-XII. posebni dio

Godi nje izvrsenje PRORACUNA 2014 I.-XII. op i dio

Godisnje izvrsenje PRORACUNA 2014 I.-XII.

OPĆINA_KULA_NORINSKA_2014

PREGLED SPONZORSTVA i DONACIJA U 2014

PR-RAS

Obrazac NT

RASf

P-VRIO-1

BIL

Obveze VP

PRORAČUN_2015_objava

REBALANS 2014

PRORACUN_2014_objava

 

DOKUMENTI – IZVJEŠTAJI ZA POSLOVNU ZONU NOVA SELA

zona financijski izvjestaji 2013

zona financijski izvjestaji 2014

zona financijski izvjestaji 2015

 

DOKUMENTI – IZVJEŠTAJI ZA 2013. GODINU

odluka_o_izvrsavanju_proracuna_2013

REBALANS 2013 objava

plan nabave 2013

Popis sponzorstva i donacija Općine Kula Norinska s danom 10. lipnja 2013 godine: DONACIJE 2013-1

 

DOKUMENTI – IZVJEŠTAJI ZA 2012. GODINU

proracun_2012_Kula Norinska

Pregled-ugovora-javne-nabave-za-2012.-godinu

 

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA DA SE NE VODI KAZNENI POSTUPAK

Zbog općenito interesa za razne natječaje u kojima su potrebna uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak,
a da bi olakšali stanovništvu administrativni dio, ovdje možete preuzeti obrazac:

Obr-kaznjivost-mtk

 

 

 

Skip to content