Novosti

                                                          Danas 06. veljače 2020. godine u 10:00 sati u Gradu Metkoviću održan je treći partnerski sastanak u...

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA Općina Kula Norinska                                   KLASA: 112-03/20-01/01 URBROJ: 2148/02-20-2 Kula Norinska,  3. veljače 2020. god. Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020,. Kodni broj UP.02.1.1.05.0191 , projekt pod...

U sklopu Programa građenja komunalne infrastrukture Općina Kula Norinska za 2019. godinu u naselju Krvavac 2 izgrađena je javne rasvjeta u dužini cca 500 m. Nove instalacije javne rasvjete postavljene su uz Državnu cestu DC9 gdje je postavljeno novih 8 rasvjetnih stupova visine 6 metara, te 10...

U subotu u organizaciji KUD Župa Bagalović i ŠKU Krvavac održano Božićno druženje u Krvavcu uz bogat kulturno-zabavni program Foto-galerija u prilogu   [gallery ids="8943,8939,8949,8941,8942,8944,8945,8947,8936,8937,8948,8938,8946,8940,8950,8951"]...

Jučer, na 18. sjednici Općinskog vijeća Općina Kula Norinska jednoglasno je usvojen, do sad, najveći rebalans proračuna u iznosu 9.667.000,00 kn, dok je proračun za iduću godinu predviđen u iznosu 11.600.000,00 kn. Također je Vijeće donijelo odluku da se iznos mjesečnih stipendija studentima poveća sa 400 na 500...

Sa ovim projektom, Općina Kula Norinska će napraviti kompletan energetski pregled javne rasvjete na području općine, te na taj način imati potpuni uvid u stanje rasvjete, te godišnje troškove za održavanje i potrošnju električne energije. Isto tako, taj dokument će biti temelj za prijavu na natječaj, te...

Skip to content