Novosti

Od 10. lipnja do 8. srpnja 2019. godine otvoreno je podnošenje Zahtjeva za nacionalnu potporu male vrijednosti namijenjenu proizvođačima mandarina: uzgojenih od vrste Citrus reticulata Blanco, uključujući satsume (Citrus unshiu Marcow), klementine (Citrus clementina hort. ex Tanaka), obične mandarine (Citrus deliciosa Ten.) i tangerine (Citrus tangerina Tanaka)...

            REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KULA NORINSKA Odbor za javna priznanja Klasa: 061-01/19-01/01 Urbroj: 2148/02-19-1 Kula Norinska, 31. svibnja 2019. g.           Odbor za javna priznanja Općine Kula Norinska na temelju članka 3.  Odluke o javnim priznanjima Općine Kula Norinska („Neretvanski glasnik“ br: 03/03),  objavljuje POZIV za dostavu prijedloga...

Pozivaju se svi zainteresirani mještani Općine Kula Norinska, privatni i pravni subjekti da dostave PRIJEDLOG za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kula Norinska.   Rok za dostavu prijedloga je 30 dana, a zahtjeve možete podnijeti svakog radnog dana na adresu:  Općina Kula Norinska, Rujnička 1, 20341...

Općina Kula Norinska objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Nova Sela II. Početak javnog uvida je 20.5.2019. godine, a završetak 20.6.2019. godine: Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Nova Sela II UPU II Zona Nova Sela PDF    ...

Danas smo sa Županijom Dubrovačko-neretvanskom i Županom Nikolom Dobroslavićem potpisali ugovor o sufinanciranju "Oborinske odvodnje ulice Stjepana Radića u Krvavcu".  Sa tim projektom ćemo riješiti dugogodišnji problem plavljenja poljoprivrednih površina i stambenih objekata na tom predjelu naselja Krvavac. ...

Općina Kula Norinska će u ponedjeljak, 29.04.2019. godine održati javnu tribinu u sklopu završetka projekta „Učimo gospodariti otpadom!“ u Osnovnoj školi Kula Norinska, s početkom u 10 sati. Predavači na tribini će biti predstavnici Grada Metkovića, nositelja projektnih aktivnosti i  Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj...

Skip to content