Novosti

U subotu, 17. prosinca u 19,00 sati u prostorijama doma kulture u Krvavcu održan je Božićni koncert s bogatim i zanimljivim sadržajem. Pored najmlađih, srednjih i odraslih članova domaćina nastupali su i KUD Marko Markota iz Rogotina, KUD Župe Gospe Snježne iz Vida, HKUD Drijeva...

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 44. Statuta Općine Kula Norinska (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br:06/13) , te na temelju Odluke Općinskog vijeća...

Na temelju članka 123.-133. Zakona o cestama ( NN 84/11, 18/13,  22/13, 54/13 i 92/14) te objašnjenja Središnjeg ureda DGU-a (Klasa:  932-01/12-02/182 ; Urbroj: 541-03-1-12-28) od 24.10.2012. g, objavljujemo JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste„Matijevići – Momići - Podrujnica“ Ovim pozivom...

I ove godine se nastvljaju radovi na uređenju županijske ceste prema naselju Desne. Već neko vrijeme se izvode radovi na proširenju, te će se odmah krenuti i sa asfaltiranjem novih 1300 m. Kontinuitet je to kojim Županijske ceste nastavljaju ulaganje u općinu Kula Norinska, a sve...

U organizaciji UVDR Krvavac 1991, a uz pomoć Dubrovačko-neretvanske županije i općine Kula Norinska, organiziran je odlazak u posjet hrvatskom Gradu heroju Vukovaru. Nakon svečanog mimohoda, branitelji zajedno sa načelnikom općine Nikolom Krstičevićem, odali su počast žrtvama Vukovara, položili vijenac i zapalili svijeće na Memorijalnom groblju...

Na današnji dan 1991. u Metkoviću je ustrojena 116. brigada Hrvatske vojske, što je potpuno promijenilo sliku na bojišnici čija se prva crta bila opasno primakla dolini Neretve te uvelike podignulo moral, kako stanovništva, tako i samih branitelja. Uz čestitku, donosimo...

U nedjelju 30. listopada ispred Osnovne škole u Momićima u organizaciji KUU Škrapa održana  je druga po redu Toćijada Momići 2016. Nastupilo je ukupno 16 ekipa iz cijele doline Neretve. Nakon dva i pol sata kuhanja, žiri u sastavu: Ante Šprlje, Ilija Manenica, Nikola Krstičević, Damir...

Općina Kula Norinska, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 1., 9. a i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11,86/12, 94/13, 85/15 i 19/16 ) i članka...

Odlukom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenje Općini Kula Norinska odobreno je 200.000,00 kuna kao pomoć za izradu projektne dokumentacije za vodoopskrbu Borovci i Nova Sela. Shodno tome Općina je raspisala javni natječaj za izradu projektne dokumentacije koji je objavljen na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=831795 Naselja ...

Skip to content