Novosti

                                                                   REPUBLIKA HRVATSKA     DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA         OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO                     OPĆINE KULA NORINSKA OBAVIJEST   Odlukama Vlade Republike Hrvatske od 28. ožujka 2019. raspisani su izbori za članove...

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KULA NORINSKA KLASA: 112-03/19-01/02 URBROJ: 2148/02-19-3 Kula Norinska, 07. ožujka 2019. godine   Temeljem objavljenog oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta  “Zaželi i ostvari“ - radnica za pomoć i potporu starijim osobama u nepovoljnom položaju ili osobama s invaliditetom, Općina Kula Norinska objavljuje...

Nakon tradicionalnog maskenbala u Momićima, koju Škrapa Momići uspješno organizira  svake godine, nakon godina pauze ista se organizirala i u Krvavcu, zahvaljujući Športsko kulturnoj udruzi Krvavac.    U Krvavcu smo tako imali povorku MALIH MAČKARA. Nakon povorke, djecu je u "sali" zabavljao DJ KREŠO, a uz obilje...

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KULA NORINSKA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Klasa: 112-03/19-01/02 Urbroj: 2148/02-19-1 Kula Norinska, 14. veljače 2019. g.   Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Kula Norinska, raspisuje OGLAS za prijam u...

13. veljače 2019. godine, predstavljen je projekt “Zaželi i ostvari" koji je financiran EU sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi -program zapošljavanja žena“. Nakon uvodnoga pozdravnoga govora gradonačelnika Dalibora Milana, administrativni dio projekta je predstavio Niko Bojbaša , voditelj...

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA Općina Kula Norinska                                  KLASA: 112-03/19-01/02 URBROJ: 2148/02-19-2 Kula Norinska,  7.  veljače 2019. god. Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020,. Kodni broj UP.02.1.1.05.0191 , projekt pod nazivom...

Na temelju Odluke Vlade RH o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2018. godini te dijelom u 2017. godini od 20. prosinca 2018. godine, Klasa: 022-03/18-04/434, Urbroj: 50301-25/16-18-3, Općini Kula Norinska dodijeljeno je 65.402,00 kuna.   Naime, isplatom sredstava za ublažavanje posljedica...

Skip to content