Novosti

Općina Kula Norinska u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Područnim uredom Dubrovnik, Centrom za socijalnu skrb Metković i Gradom Metković prijavljuje projektni prijedlog “Zaželi i ostvari” iz Programa zapošljavanja žena koji se financira unutar OP Učinkovitih ljudskih potencijala 2014.-2020. godine iz Europskog socijalnog...

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom objavili su Natječaj za provedbu podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« – provedba tipa operacije 5.2.1. »Obnova poljoprivrednog zemljišta...

Upravni odbor DVD-a Kula Norinska poziva sve članove na redovnu izvještajno - izbornu sjednicu skupštine društva koja će se održati 28. kolovoza 2017. godine (ponedjeljak) u Kuli Norinskoj u prostorijama športske dvorane pri O.Š. Kula Norinska u 19:30 sati. POZIV...

Povodom Dana Općine Kula Norinska održana je u petak 14. srpnja svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Kula Norinska kojoj su pored načelnika općine, predsjednika Općinskog vijeća i vijećnika prisustvovali župan Dubrovačko – neretvanske županije Nikola Dobroslavić, pomoćnica ministra poljoprivrede gđica Jelena Đugum, gradonačelnici i načelnici...

Dubrovačko - neretvanska županija donijela je Odluku o nabavci obveznih školskih udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola kojima je osnivač. Način i postupak nabave i dodjele udžbenika regulirat će se ugovorom između škola i Dubrovačko - neretvanske županije. ODLUKA BESPLATNI UDZBENICI...

Na temelju članka 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kula Norinska donosi Rješenje o određivanju biračkih mjesta: Rjesenje o odredjivanju birackih mjesta...

Sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave KLASA: 023-01/17-01/01, URBROJ: 2148/02-17-1 od 22. ožujka 2017. godine i Zahtjeva za pripremu i početak postupka jednostavne nabave  (Klasa: 360-01/17-01/02, Urbroj: 2148/02-17-1 od 8. svibnja 2017.), načelnik Općine Kula Norinska objavljuje: POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA SANACIJU...

Na osnovi članka 53 Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine KULA NORINSKA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja,  utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Kula Norinska, te pravovaljane kandidature za izbor...

Skip to content