Novosti

               REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KULA NORINSKA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL   KLASA: 112-03/18-01/01 URBROJ: 2148/01-01-18-2 Kula Norinska, 11. siječnja 2019. godine Na temelju članka 29., vezano za članak 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18-...

S obzirom na turistički potencijal kojeg naselje Desne zasigurno ima, Općina Kula Norinska je izradila projektnu dokumentaciju i prijavila se na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja, te nam je odobreno 300 000 kn za rekonstrukciju Vrijačke ulice u Desnama. Cesta je to koja vodi do starog zaseoka "Kuće",...

Dragi naši! Kako Vam ispričati jučerašnji dan!? Posvetili smo ga najprije djeci, a ona su ga i učinila najradosnijim u godini :) Okitili su jelku na trgu, plesli su , pjevali, recitirali i na kraju bili nagrađeni prigodnim darovima na poseban način koji ćete otkriti u...

KUD Župa Bagalović poziva sve ljude dobre volje na Božični koncert koji će se održati u nedjelju 23. prosinca u 15 sati u Dječjem parku u Krvavcu. ...

Nakon sto je dostavljena i montirana zaštitna ograda, dječje igralište u Podrujnici je spremno za korištenje. Zahvaljujemo se Županiji dubrovacko- neretvanskoj i Županu Nikola Dobroslavić koja je u najvećoj mjeri financirala ovaj projekt, ali i svima onima koji su pomogli prilikom realizacije i ustupili svoje zemljište...

Posjetili smo gradilište u Krvavcu 2 gdje se radovi na osvjetljavanju raskrižja kod Sportskog centra i kod Villa Neretve uspješno privode kraju. Sa ovim projektom se značajno povećava sigurnost u prometu a naročito je bitno za školsku djecu koja su do autobusnih stajališta morali ići...

Nakon što smo u ovoj godini osigurali pomoć pri kupnji radnih bilježnica za učenike osnovnih škola na području općine Kula Norinska, općina će u ovoj godini provesti još jedan projekt kojim će posebnu pažnju pokloniti svojim sugrađanima, ovog puta pripadnicima treće dobi. U ovogodišnjem proračunu predviđena...

Općina Kula Norinska kao Javni naručitelj, a sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) objavljuje POZIV za dostavu ponuda za izradu II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Kula Norinska Natječajna dokumentacija: POZIV ZA dostavu ponuda za IZRADU II IZMJENA I DOPUNA PPUO ODLUKA o...

U okviru tradicionalnog obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, predstavnici Općine Kula Norinska, UVDR 1991 Krvavac, učenici, roditelji i nastavnici OŠ Kula Norinska te ostali žitelji naše općine, zapalili su svijeće u počast svim poginulim hrvatskim braniteljima i građanima Vukovara i Škabrnje! "Reći ću vam samo još...

Grad Metković poziva zainteresirane građane s područja grada Metkovića i Općine Kule Norinske (dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom te nezaposlene osobe koji su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu) na prijavu za edukacije koje će provoditi Grad Metković u okviru projekta „Uključi se!“ unutar...

Skip to content