Novosti

Sportski vikend počinjemo sa najavom borbe našeg Ede Čavrka, krvavčanina koji će  24. listopada u Velesu u Makedoniji predstavljati Hrvatsku. Kako je objavila MMA asocijacija, protivnik će mu biti makedonac Toše Cvetkov. Što se tiče priprema, tu nema nikakvih problema. Sada sam negdje na 70...

Na inicijativu Općine Kula Norinska Županijska uprava za ceste izvršila je postavljanje usporivača prometa u naselju Kula Norinska u neposrednoj blizini Osnovne škole. Svakodnevni smo svjedoci neprimjerene i neprilagođene vožnje u blizini osnovne škole i samog centra naselja. Nadamo se da ćemo ovim putem pridonijeti...

Općina Kula Norinska kao Javni naručitelj, a sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine“, broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.) iskazuje potrebu za nabavom u predmetu nabave: NABAVA KOMUNALNE OPREME Procijenjena vrijednost predmeta nabave 27.000,00 kuna (bez PDV-a), i to za: - POKLOPAC...