Novosti

Općina Kula Norinska, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 1., 9. a i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11,86/12, 94/13, 85/15 i 19/16 ) i članka...

Odlukom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenje Općini Kula Norinska odobreno je 200.000,00 kuna kao pomoć za izradu projektne dokumentacije za vodoopskrbu Borovci i Nova Sela. Shodno tome Općina je raspisala javni natječaj za izradu projektne dokumentacije koji je objavljen na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=831795 Naselja ...

Prošli petak je u prostorijama Doma kulture u Krvavcu održana prezentacija radne verzije dokumenta „Program ukupnog razvoja Općine Kula Norinska“. Naime, Općina Kula Norinska se prijavila na natječaj „Programa ruralnog razvoja“, te su joj odobrena sredstva za izradu ovog strateškog dokumenta, koji za cilj mora definirati...

Sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti KLASA: 023-01/14-01/01, URBROJ: 2148/02-14-1 od 8. siječnja 2014. godine i Odluke o pokretanju postupka nabave (Klasa: 360-01/16-01/01, Urbroj: 2148/02-16-1 od 1. rujna 2016.), načelnik Općine Kula Norinska objavljuje: POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za izgradnju crpne stanice...

Prošli vikend u Krvavcu je odigran turnir "4 kvarta", gdje su proslavljeni bivši i sadašnji majstori malog nogometa pokazali umijeće loptanja na sveopće oduševljenje brojnog gledateljstva. Utakmice su to gdje snage odmjeravaju poznati krvavčanski kvartovi, a ovogodišnji pobjednici su ekipa Đermistona koji...

Prošli vikend je obilježen Dan Općine Kule Norinske i blagdan Gospe Karmelske. Tim povodom održana je svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Kula Norinska na kojoj su između ostalih prisustvovali i župan Dubrovačko-nerevanske županije Nikola Dobroslavić, saborski zastupnik Branko Bačić, pomoćnica Ministra regionalnog razvoja i fondova EU...

Općini Kula Norinska odobren je iznos od 200.000,00 kuna od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za vodoopskrbu naselja Borovci i Nova Sela. Sredstva su odobrena  temeljem prijave općine na program poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2016. godinu. Prema...

Učenici koji su u školskoj 2015./2016. godini ostvarili pravo na sufinancirani odnosno financirani prijevoz do 10. lipnja 2016. godine se trebaju prijaviti uz pomoć AAI korisničkog računa na adresi: https://app.mzos.hr/sufinanciranjeprijevoza/ Ispis završne ispunjene elektroničke prijave, koju su potpisali roditelj/skrbnik te učenik/ca potrebno je dostaviti školi,...

Skip to content