Novosti

Jučer je u izraelskom gradu Ashkelonu u 90-oj godini preminula Ilana Shafir (rođena kao Jelena Stark), Židovka koja se s obitelji od 1942 do 1944. godine skrivala u Kuli Norinskoj od progona nacista i fašista. Ilana je 2009. godine, tada kao 85-godišnjakinja imala veliku želju...

U Kuli Norinskoj je danas 8 osoba iz cijele doline Neretve položilo i zadnji dio ispita za vatrogasca dobrovoljnog vatrogasnog društva. Izobrazbu je započelo 11 kandidata, ali tijekom postupka, nakon završetka teoretskog i praktičnog dijela prije 16 dana, pismenog dijela ispita prije 7...

Večeras je održana Izvještajna skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kula Norinska na kojoj je sudjelovalo ukupno 22 člana DVD-a. Skupštinom je predsjedavao Predsjednik DVD-a Ante Jerković-Primo (izabran na tu funkciju 12. svibnja održana 2013 god.). Na skupštini je izneseno financijsko-knjigovodstveno izvješće kojeg je predočila računovođa Antea Kaleb....

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KULA NORINSKA Rujnička 1 – 20341 Kula Norinska MB: 2678250 OIB: 22064985389 ŽR:2340009-1110446284 Tel: 091/6720031 fax: 020/693-349 dvdkulanorinska@gmail.com www.dvd-kula-norinska.blogspot.com DVD Kula Norinska poziva sve članove na Redovnu izvještajnu skupštinu Društva Dnevni red, 1.Usvajanje financijskog izvješća za 2013 god. 2.Usvajanje proračuna i plan rada za 2014 god. 3.Razno Skupština će...

Općina Kula Norinska raspisala je Natječaj za dvije koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Kula Norinska, temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu. Obavijest o namjeri davanja koncesije sukladno zakonu objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Koncesija za prijevoz pokojnika podrazumijeva prijevoz...

Općina Kula Norinska raspisala je Natječaj za sakupljanje, odvoz i odlaganje miješanog komunalnog otpada na području Općine Kula Norinska, temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Zakona o koncesijama i Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju dodjeljivanjem koncesije.Obavijest o namjeri davanja koncesije sukladno zakonu objavljena...

Općinsko vijeće Općine Kula Norinska na V. sjednici održanoj dana 23.prosinca 2013.godine, donijelo je Zaključak o usvajanju Analize sustava zaštite i spašavanja na području općine Kula Norinska za 2013.g., te Smjernica za organizaciju i sustav zaštite i spašavanja u 2014.g. Navedenom Analizom i...

Općinsko vijeće Općine Kula Norinska na svojoj V.sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013.g. donijelo je SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE KULA NORINSKA ZA 2014 GODINU I UVODNE NAPOMENE Cilj Socijalnog programa je sagledavanje potreba, te vrsta i oblika pomoći osobama u stanju socijalne potrebe na području...

Skip to content