Novosti

Općina Kula Norinska svake godine sufinancira prijevoz srednjoškolskih učenika koji pohađaju škole u susjednim gradovima. Ove školske godine Općina Kula Norinska će povećati svoj udio u sufinanciranju, tako da će roditelji sada plaćati 50% manju cijenu. Također podsjećamo da Općina Kula Norinska od prošle školske godine sufinancira jednom mjesečno cijenu povratne autobusne...

Općina Kula Norinska će ove školske godine financirati likovne mape i komplet bilježnica za sve učenike od 1. do 8. razreda koji pohađaju Osnovnu školu u Općini Kula Norinska, a koje će ih čekati prvog dana nastave na školskim klupama. Svi udžbenici od 1. do 8. razreda...

Državna tajnica Nikolina Klaic s načelnikom Nikolom Krstičevićem obišla je lokaciju u Kuli Norinskoj na kojoj će se kroz projekt prekogranične suradnje FIRESPILL izgraditi i opremiti vatrogasni dom vrijedan 11 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava. Projekt je odobren kroz program prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2014. - 2020....

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u sklopu programa ulaganja u zajednicu donijelo je Odluku o sufinanciranju projekta obnove apside u prezbiteriju župne crkve te restauracije i konzervacije 14 slika križnog puta u visini od 65.000,00 kn.   Ovim projektom postojeća apsida prezbiterija je uklonjena, sanirana...

Skip to content