Novosti

21. travnja 2022. godine, u Društvenom domu u Krvavcu, predstavljen je projekt „Promocija zdravlja i prevencija bolesti u općinama Kula Norinska i Zažablje“ oznake  UP.02.2.1.04.0024. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020., preko Ministarstva zdravstva i...

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17) i članka 44. Statuta Općine Kula Norinska (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, 6/13...

Općina Kula Norinska poziva sve umirovljenike koji imaju prebivalište na području Općine Kula Norinska, a ostvaruju mirovine do 2.200,00 kn, da podnesu Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu potporu (Uskrsnicu) Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kula Norinska za 2022. godinu od 5. do 13. travnja 2022....

Obavještavamo vas da je dana 25. ožujka na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite objavljen Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju. ( Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz...

U proteklom periodu načelnik Nikola Krstičević potpisao je 25 Ugovora o dodjeli stipendija u iznosu od 500,00 kn mjesečno i to svim redovnim studentima koji su predali zamolbe za stipendiju. Od ove akademske godine sufinanciramo i troškove prijevoza jedne povratne karte po semestru za studente s...

Na temelju Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Općine Kula Norinska (KLASA: 022-05/21-01/03, URBROJ: 2148/02-21-1, od 21. prosinca 2021. godine (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br. 01/22) Općina Kula Norinska upućuje Javni poziv posjednicima domaćih životinja...

Pozivamo Vas da se uključite u postupak Javnog uvida u Prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Delta Neretve. Javni uvid održat će se u razdoblju od 29. prosinca 2021. godine do 28. siječnja 2022. godine u prostorijama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske...

U Domu kulture Krvavac u subotu s početkom u 19 sati, održao se tradicionalni kulturno zabavni program pod pokroviteljstvom Općine Kula Norinska i Dubrovačko-neretvanske županije. Za dobru organizaciju pobrinulo se Kulturno umjetničko društvo Župa Bagalović. Sa božićnim kapicama i veselim pjesmama, najmlađa skupina KUD-a Župa Bagalović...

  Danas su učenici nižih razreda pjesmicom radosno dočekali Sv. Nikolu u naškoj školi. Razveselio je svako dijete. Stigao je obići i učenike u Područnoj školi u Krvavcu. Nakon razgovora u kojem su djeca bila iskrena i rekla da su nekad bila dobra, a ponekad baš i...

Skip to content