NATJEČAJI I POZIVI

Općina Kula Norinska kao Javni naručitelj, a sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) iskazuje potrebu za nabavom u predmetu nabave:

U 2018. GODINI:

3. IZRADA II. IZMJENA I DOPUNA PPUO KULA NORINSKA

Natječajna dokumentacija: POZIV ZA dostavu ponuda za IZRADU II IZMJENA I DOPUNA PPUO , 

ODLUKA o izradi II. IZMJENA I DOPUNA PPUO

2. REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE U DESNAMA

Natječajna dokumentacija: Poziv na dostavu ponude NC Desne

1. SANACIJA DRUŠTVENOG DOMA KRVAVAC

Natječajna dokumentacija: Poziv na dostavu ponude dom Krvavac

 

U 2017. GODINI:

3. JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U POSLOVNOJ ZONI NOVA SELA od 20.10.2017.

Natječajna dokumentacija: NATJECAJ PRODAJA

2. SANACIJA MJESNOG DOMA U PODRUJNICI od 9. svibnja 2017.

Natječajna dokumentacija: Poziv na dostavu ponude Mjesni dom Podrujnica , Troskovnik Mjesni dom Podrujnica

1. REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA TRGA I ŠKOLSKOG IGRALIŠTA U KULI NORINSKOJ od 13. travnja 2017.

Natječajna dokumentacija: Poziv na dostavu ponude Kula Norinska , TROSKOVNIK KULA NORINSKA

U 2016. GODINI:

5. Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju službenog vozila u vlasništvu Općine Kula Norinska:

Tekst natječaja: Natjecaj prodaja sluzbenog vozila

4. Usluge izrade projektne dokumentacije vodoopskrbe naselja Borovci i Nova Sela u Općini Kula Norinska objavljen 7. listopada 2016. god. na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave narodnih novina:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=831795

3. Natječaj za radno mjesto Stručni suradnik za komunalno gospodarstvo i društvene djelatnosti objavljen u Narodnim novinama 88 od 30. rujna 2016.

NATJECAJ STRUCNI SURADNIK, upute kandidatima, Poziv na prethodnu provjeru znanja

2. IZGRADNJA CRPNE STANICE “NERETVA” ZA OBORINSKU ODVODNJU, TE IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA I TRGA U KRVAVCU od 6. rujna 2016. god.

Natječajna dokumentacija: Poziv na dostavu ponude trg Krvavac 2016, TROSKOVNIK Krvavac trg

 

1. JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U POSLOVNOJ ZONI NOVA SELA od 9. lipnja 2016 god.

Natječjna dokumentacija: http://www.zona-novasela.hr/natjecaji.html

U 2015. GODINI:

4. NABAVA BICIKLA S POMOĆNIM ELEKTRIČNIM MOTOROM od 27. listopada 2015. g.

Natječajna dokumentacija: poziv na dostavu ponuda bicikla

3. ODVODNJA DIJELA NASELJA KRVAVAC I IZGRADNJA CRPNE STANICE “NERETVA” od 9. rujna 2015 g.

Natječajna dokumentacija: poziv na dostavu ponude oborinska Krvavac 2015.

2. JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U POSLOVNOJ ZONI NOVA SELA od 08. rujna 2015 god.

Natječjna dokumentacija: http://www.zona-novasela.hr/natjecaji.html

 

1. NABAVA KOMUNALNE OPREME od 24. lipnja 2015. god.

Natječajna dokumentacija: poziv