NATJEČAJI I POZIVI

Sukladno članku 80. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16 i 114/22.) Općina Kula Norinska kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa sukladno članku 76. stavku 2. točci 1. istog Zakona: 

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 2023.

 

2024. GODINA:

3. Izgradnja SRC Desne – II. faza – dječje igralište i igralište za vježbanje na otvorenom:

Natječajna dokumentacija: Poziv na dostavu ponude Izgradnja SRC Desne – II. faza

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – SRC Desne – II. faza

Odluka o odabiru – Izgradnja SRC Desne II. faza 

 

2. Izrada Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Krvavac II:

Natječajna dokumentacija: Javni-poziv-na-dostavu-ponuda UPU dijela naselja Krvavac II

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda UPU dijela naselja Krvavac II

Odluka – Izrada Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Krvavac II

 

1. Izgradnja SRC Desne – II. faza – dječje igralište i igralište za vježbanje na otvorenom – OPREMA:

Natječajna dokumentacija: Poziv za dostavu ponuda Opremanje SRC Desne II. faza

Odluka o odabiru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda SRC Desne

 

2023. GODINA: 

6. Rekonstrukcija prizemlja postojeće osnovne škole u dječji vrtić Momići – OPREMANJE

Natječajna dokumentacija: Poziv za dostavu ponuda Opremanje dječjeg vrtića – Momići

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – opremanje dječjeg vrtića Momići

Odluka o odabiru – opremanje dječjeg vrtića Momići

 

 

5. Izgradnja crpne stanice “Neretva” za oborinsku odvodnju dijela naselja Krvavac:

Natječajna dokumentacija: Poziv za dostavu ponude Izgradnja crpne stanice Neretva

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponudacrpna stanica Neretva

Odluka o odabiru – crpna stanica Neretva

 

4. Rekonstrukcija prizemlja postojeće osnovne škole u dječji vrtić – Momići:

Izjava o ostalim osobama uključenim u postupak javne nabave

 

3. Sanacija i opremanje igrališta na SRC Krvavac II:

Natječajna dokumentacija: Poziv na dostavu ponude Sanacija i opremanje igrališta na SRC Krvavac II

Odluka o odabiru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda SRC Krvavac II

 

2. OGLAS za prijam u radni odnos – Komunalni redar

Oglas za komunalnog redara

Podaci vezani uz oglas – komunalni redar

Poziv na prethodnu provjeru znanja – komunalni redar

 

1. Rekonstrukcija komunalne infrastrukture na groblju u Novim Selima:

Natječajna dokumentacija: Poziv na dostavu ponude izgradnja komunalne infrastrukture na groblju u Novim Selima  

Odluka o odabiru kom infrastruktura na groblju Nova Sela

Prethodno istraživanje tržišta za projekt Rekonstrukcija komunalne infrastrukture na groblju u Novim Selima:

Istraživanje tržišta – Rekonstrukcija komunalne infrastrukture 

 

2022. GODINA:

1.  Opremanje društvenog doma u Krvavcu

Natječajna dokumentacija: Poziv za dostavu ponuda Opremanje društvenog doma u Krvavcu

2.  Izgradnja sportsko – rekreacijskog centra Desne

Natječajna dokumentacija: Poziv na dostavu ponude Izgradnja SRC Desne 

Odluka o odabiru i zapisnik – Izgradnja SRC Desne

3. Izrada UPU dijela naselja Krvavac II  

Natječajna dokumentacija: Poziv na dostavu ponude Izrada UPU dijela naselja Krvavac II ,

Odluka o odabiru i zapisnik – Izrada UPU dijela naselja Krvavac II 

4.  Izrada projektne dokumentacije idejnog, glavnog i izvedbenog projekta Vodoopskrbni cjevovod „Trševina – Vriještica“

Natječajna dokumentacija: Poziv na dostavu ponude Trševina – Vriještica

Odluka o odabiru i zapisnik Trševina – Vriještica 

 

Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta općina Kula Norinska

 

2021. GODINA:

Izvješće o visini troškova za provedbu lokalnih izbora 2021  

Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor načelnika  

Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za članove Općinskog vijeća 

 

7.  Poziv na dostavu ponude: Izgradnja dijela javne rasvjete u Općini Kula Norinska

Natječajna dokumentacija:  Poziv na dostavu ponude izgradnja dijela javne rasvjete

 

6. Poziv na dostavu ponude: Izgradnja nadstrešnice i kamina na SRC Krvavac II

Natječajna dokumentacija:  Poziv na dostavu ponude nadstrešnica kamin Krvavac II

 

5. Poziv na dostavu ponude za projekt: Uređenje parka u naselju Kula Norinska

Natječajna dokumentacija:  Poziv na dostavu ponude park Kula Norinska

 

4. Poziv za dostavu ponude za projekt: Modernizacija javne rasvjete Općine Kula Norinska – II. faza

Natječajna dokumentacija:  Poziv na dostavu ponude LED II 

 

3. Poziv za dostavu ponude za projekt: Izgradnja malonogmetnog igrališta sa umjetnom travom u Podrujnici

Natječajna dokumentacija: Poziv na dostavu ponude MN igralište Podrujnica

 

2. Poziv za dostavu ponude za nabavu i instalaciju opreme za WiFi4EU:

 Natječajna dokumentacija: Poziv za dostavu ponude WiFi4EU

 

1. OGLAS za prijam u radni odnos – Komunalni redar

Oglas za komunalnog redara  

Podaci vezani uz oglas Komunalni redar  

Poziv na prethodnu provjeru znanja – komunalni redar 

 

 

2020. GODINA:

6. Vanjska usluga za provedbu projekta „Promocija zdravlja i prevencija bolesti u općinama Kula Norinska i Zažablje 

Natječajna dokumentacija: Poziv za dostavu ponude promocija zdravlja i prevencija bolesti

 

5. Poziv za dostavu ponude za projekt Izrada idejnog i glavnog projekta vodoopskrbnog sustava za dio Desana

Natječajna dokumentacija: Poziv za dostavu ponude izrada idejnog i glavnog projekta vodoopskrbnog sustava za dio Desana

 

4. Poziv za dostavu ponude za Projekt primjene koncepta “pametnih gradova i općina”

Natječajna dokumentacija: Poziv za dostavu ponude za projekt “pametnih gradova i općina”

 

3. Poziv za predlaganje javnih potreba u područjima kulture, sporta i udruga građana: 

POZIV JAVNE POTREBE 2021      PRIJAVNICA ZA JAVNE POTREBE 2021

 

2. Priključak PZ Nova Sela na postojeći vodoopskrbni sustav

Natječajna dokumentacija: Poziv na dostavu ponude priključak PZ Nova Sela na vodopskrbni sustav

 

1. Modernizacija javne rasvjete u Općini Kula Norinska – I. faza

Natječajna dokumentacija: Poziv na dostavu ponude Modernizacija jave rasvjete u Općini Kula Norinska – I. faza

 

 

2019. GODINA:

11. Izrada parcelacijskog elaborata poslovne zone Nova Sela II prema Urbanističkom planu uređenja

Natječajna dokumentacija: 2 Poziv na dostavu ponude izrada parcelacijskog elaborata Nova Sela

 

10. Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju društvenog doma u Novim Selima

Natječajna dokumentacija: 2 Poziv na dostavu ponude izrada glavnog projekta dom Nova Sela

 

9. Izgradnja parkinga pored OŠ Kula Norinska

Natječajna dokumentacija: 5 Poziv na dostavu ponude izgradnja parkinga pored OŠ Kula Norinska

 

8. Sanacija oborinske odvodnje na dijelu naselja Krvavac

Natječajna dokumentacija: Poziv na dostavu ponude sanacija oborinske odvodnje na dijelu naselja Krvavac

Troskovnik radova ODVODNJA – Krvavac-

 

7. Projekt izgradnje pristupne ceste u zoni Nova Sela

Natječajna dokumentacija: Poziv na dostavu ponude izgradnja pristupne ceste u zoni Nova Sela

Troškovnik za izgradnju pristupne ceste u zoni Nova Sela

 

6. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Kula Norinska evidencijski broj: K 01/2019 od 30. svibnja 2019. objavljen na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina

Natječajna dokumentacija: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE Koncesija

 

5. Projekt javne rasvjete prilaza sa D9 Krvavac II od 30. svibnja 2019.

Natječajna dokumentacija: Poziv na dostavu ponude javna rasvjeta Krvavac II; ElektroTroškovik, JR Krvavac

 

4. OGLAS za prijam u radni odnos – Komunalni redar

Oglas za komunalnog redara

Podaci vezani uz natječaj komunalni redar

Poziv na prethodnu provjeru znanja

 

3. OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu “Zaželi i ostvari”

OGLAS za prijam u radni odnos – Zaželi i ostvari

 

2. USLUGE STRUČNOG NADZORA ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURE U POSLOVNOJ ZONI NOVA SELA – 1. FAZA

Natječajna dokumentacija: Poziv za dostavu ponude za usluge stručnog nadzora za izgradnju infrastrukture u poslovnoj zoni Nova Sela 1. faza ,

NOVA SELA_PROMETNICA_TROŠKOVNIK RADOVA I FAZA

 

1. Oglas – Stručni suradnik – administrator projekta “Zaželi i ostvari”

Oglas – administrator projekta Zaželi i ostvari

Podaci vezani uz Oglas-administrator

Poziv na prethodnu provjeru znanja – administrator

 

2018. GODINA:

3. IZRADA II. IZMJENA I DOPUNA PPUO KULA NORINSKA

Natječajna dokumentacija: POZIV ZA dostavu ponuda za IZRADU II IZMJENA I DOPUNA PPUO , 

ODLUKA o izradi II. IZMJENA I DOPUNA PPUO

2. REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE U DESNAMA

Natječajna dokumentacija: Poziv na dostavu ponude NC Desne

1. SANACIJA DRUŠTVENOG DOMA KRVAVAC

Natječajna dokumentacija: Poziv na dostavu ponude dom Krvavac

 

2017. GODINA:

3. JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U POSLOVNOJ ZONI NOVA SELA od 20.10.2017.

Natječajna dokumentacija: NATJECAJ PRODAJA

2. SANACIJA MJESNOG DOMA U PODRUJNICI od 9. svibnja 2017.

Natječajna dokumentacija: Poziv na dostavu ponude Mjesni dom Podrujnica , Troskovnik Mjesni dom Podrujnica

1. REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA TRGA I ŠKOLSKOG IGRALIŠTA U KULI NORINSKOJ od 13. travnja 2017.

Natječajna dokumentacija: Poziv na dostavu ponude Kula Norinska , TROSKOVNIK KULA NORINSKA

2016. GODINA:

5. Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju službenog vozila u vlasništvu Općine Kula Norinska:

Tekst natječaja: Natjecaj prodaja sluzbenog vozila

4. Usluge izrade projektne dokumentacije vodoopskrbe naselja Borovci i Nova Sela u Općini Kula Norinska objavljen 7. listopada 2016. god. na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave narodnih novina:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=831795

3. Natječaj za radno mjesto Stručni suradnik za komunalno gospodarstvo i društvene djelatnosti objavljen u Narodnim novinama 88 od 30. rujna 2016.

NATJECAJ STRUCNI SURADNIK, upute kandidatima, Poziv na prethodnu provjeru znanja

2. IZGRADNJA CRPNE STANICE “NERETVA” ZA OBORINSKU ODVODNJU, TE IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA I TRGA U KRVAVCU od 6. rujna 2016. god.

Natječajna dokumentacija: Poziv na dostavu ponude trg Krvavac 2016, TROSKOVNIK Krvavac trg

 

1. JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U POSLOVNOJ ZONI NOVA SELA od 9. lipnja 2016 god.

Natječjna dokumentacija: http://www.zona-novasela.hr/natjecaji.html

2015. GODINA:

4. NABAVA BICIKLA S POMOĆNIM ELEKTRIČNIM MOTOROM od 27. listopada 2015. g.

Natječajna dokumentacija: poziv na dostavu ponuda bicikla

3. ODVODNJA DIJELA NASELJA KRVAVAC I IZGRADNJA CRPNE STANICE “NERETVA” od 9. rujna 2015 g.

Natječajna dokumentacija: poziv na dostavu ponude oborinska Krvavac 2015.

2. JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U POSLOVNOJ ZONI NOVA SELA od 08. rujna 2015 god.

Natječjna dokumentacija: http://www.zona-novasela.hr/natjecaji.html

 

1. NABAVA KOMUNALNE OPREME od 24. lipnja 2015. god.

Natječajna dokumentacija: poziv

Skip to content