PROSTORNI PLAN

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE KULA NORINSKA

 II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kula Norinska 

 

Odluka o započinjanju OSPUO II ID PPUO Kula Norinska

Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna PPUO Kula Norinska 

ID UPU Nova Sela II – Izvješće o javnoj raspravi

Prijedlog II. izmjena i dopuna PPUO Kula Norinska:

https://tinyurl.com/ya2xqvwr  

Odluka OSPUO ID UPU Nova Sela II

 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA PODUZETNIČKE ZONE NOVA SELA 

Javna rasprava – o prijedlogu II. Izmjena i dopuna UPU poduzetničke zone Nova Sela II

Javna rasprava UPU zona Nova Sela II

Odluka o izradi ID UPU Nova sela II

Odluka o zapocinjanju OSPUO ID UPU Nova Sela 

Odluka o donošenju UPU NOVA SELA NACRT 2019

Odluka o izradi UPU Nova Sela II

Odluka ID UPU Nova Sela

Odluka II ID UPU Nova Sela II

Odluka o izradi II. ID UPU Nova Sela II

Odluka o izradi ID UPU Nova Sela

 

PLAN UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE KULA NORINSKA (pdf):

Plan ukupnog razvoja Općine Kula Norinska 2016.-2020.

PROSTORNI PLAN OPĆINE KULA NORINSKA (pdf):

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Kula Norinska

Korištenje i namjena površina

Promet

Pošta i elektroničke komunikacije

Energetski sustav

Vodnogospodarski sustav

Podrucja posebnih uvjeta koristenja

Podrucja posebnih ogranicenja u koristenju

Podrucja primjena posebnih mjera uredjenja i zastite

Stanista

Gradjevinska podrucja Borovci

Gradjevinska podrucja Krvavac Krvavac II

Gradjevinska podrucja Desne

Gradjevinska podrucja Kula Norinska Matijevici

Gradjevinska podrucja Momici

Gradjevinska podrucja Nova Sela

Gradjevinska podrucja Podrujnica

Odluka o donosenju

 

Skip to content