PROGLAŠENA NEPOGODA

PROGLAŠENA NEPOGODA

Župan proglasio elementarnu nepogodu za područje gradova Opuzen, Ploče, Metković i općina Slivno, Kula Norinska i Zažablje

Kako se navodi u Odluci proglašena je elementarna nepogoda tuča za područje gradova Opuzen, Ploče, Metković i općina Slivno, Kula Norinska i Zažablje, a nastalu uslijed jakog grmljavinskog nevremena praćenog obilnom kišom i tučom, koja je prouzročila goleme štete na dugogodišnjim nasadima, poljoprivrednim kulturama, staklenicima, plastenicima, stambenim i gospodarskim objektima, vozilima i ostaloj imovini.  ISPOD MOŽETE VIDJETI TEKST ODLUKE

Ž U P A N

KLASA: 361-07/09-01/02

URBROJ: 2117/1-01-09-2

Dubrovnik, 6. kolovoza 2009. godine

Na temelju članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (“Narodne novine” broj 73/97.) i članka 28. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije” broj 6/01. 1/06. i 8/07.), Župan Dubrovačko-neretvanske županije donosi

O D L U K U

o proglašenju elementarne nepogode – tuče za područje gradova Opuzen, Ploče, Metković i općina Slivno, Kula Norinska i Zažablje

I.

Proglašavam elementarnu nepogodu tuču za područje gradova Opuzen, Ploče, Metković i općina Slivno, Kula Norinska, Zažablje, nastalu uslijed jakog grmljavinskog nevremena praćenog obilnom kišom i tučom, koja je prouzročila goleme štete na dugogodišnjim nasadima, poljoprivrednim kulturama, staklenicima, plastenicima, stambenim i gospodarskim objektima, vozilima i ostaloj imovini.

II.

Gradovi Opuzen, Ploče, Metković i općine Slivno, Kula Norinska, Zažablje, dužne su odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, podnijeti izvješće o elementarnoj nepogodi (prvo priopćenje) Županijskom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda.

III.

Gradska i općinska povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda dužna su izraditi konačna izvješća o procjeni najkasnije do 15. rujna 2009. godine i dostaviti ih Županijskom povjerenstvu na potvrdu. Konačno izvješće treba biti izrađeno sukladno Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda (“Narodne novine” broj 96/98.), te mora obuhvatiti vrstu i opseg štete u vrijednosnim i naturalnim pokazateljima po korisnicima i vlasnicima imovine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije”.

Ž U P A N

Nikola Dobroslavić, prof.

Dostaviti:

1. Grad Opuzen, n/p gradonačelnika,

2. Grad Ploče, n/p gradonačelnika,

3. Grad Metković, n/p gradonačelnika,

4. Općina Slivno, n/p načelnika,

5. Općina Kula Norinska, n/p načelnika,

6. Općina Zažablje, n/p načelnika,

7. Županijsko povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda, x3,

8. “Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije” – ovdje;

9. Pismohrana – ovdje.

Više o samoj tuči koja nas je zadesila možete pogledati kod naših blogera koji su popratili ovaj događaj slikom i riječju.   kulanorinska.bloger.hr  matijevici.blog.hr   www.krvavac.bloger.hrSkip to content