OBAVIJEST GRADJANIMA

OBAVIJEST GRADJANIMA

Općinsko vijeće Općine Kula Norinska je na svojoj IV. sjednici donijelo odluku o osnivanju dječjeg vrtića. Do tada će Općina Kula Norinska u dogovoru sa županom Dubrovačko-neretvanske županije gosp. Nikolom Dobroslavićem sufinancirati razliku do ekonomske cijene boravka za djecu koja pohađaju vrtić «Dječjeg centra» u Metkoviću.

Isto tako obavještavamo roditelje da će Općina i dalje sufinancirati troškove prijevoza za učenike osnovne škole na relaciji Krvavac – Kula Norinska u iznosu od 90,00 kuna po učeniku, dok će roditelji plaćati 50,00 kuna kao i do sada.Skip to content