OBAVIJEST O POMOĆI ZA ELEMENTARNU NEPOGODU

OBAVIJEST O POMOĆI ZA ELEMENTARNU NEPOGODU

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 12. svibnja 2011. godine, Općina Kula Norinska daje sljedeću

O B A V I J E S T

Vlada Republike Hrvatske na sjednici od 12. svibnja 2011. godine donijela je «Odluku o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u prosincu 2010. godine u Republici Hrvatskoj.»

Prema toj Odluci općini Kula Norinska dodijeljen je iznos pomoći u visini od 250.545,00 kuna. Cjelokupan iznos pomoći pripada fizičkim osobama i to: iznos od 209.301,00 kuna za štete u poljoprivredi, a iznos od 41.244,00 kuna za štete u građevinarstvu.

Uzimajući u obzir iznos štete koji je bio ukupno prijavljen i sredstva koja su odobrena, postotak naknade koji je priznat za štete u građevinarstvu iznosi približno 15%, a za poljoprivredu 9%.

Općina Kula Norinska će po pristizanju sredstava iz državnog proračuna obavijestiti korisnike pomoći o njihovim pravima, odnosno o pripadajućim iznosima.Skip to content