POZIV UDRUGAMA ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA 2018.

POZIV UDRUGAMA ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA 2018.

Općina Kula Norinska, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 1., 9.a i 10.  Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16 ) i članka 32. i 33. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj: 74/14 i 70/17) objavljuje

P  O Z  I  V  za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, sporta i udruga građana Općine Kula Norinska za 2018. godinu

Tekst samog poziva kao i prijavnice u prilogu:

Poziv udruge 2018

Prijavnica sport i kultura 2018

Prijavnica udruge gradjana

IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA udrugeSkip to content